Frågor och svar

Här förklarar vi steg för steg hur anbudsprocessen går till.

Många tycker att det är svårt och krångligt att lämna anbud på marker eller hus som Sveaskog äger. Vi förklarar här processen steg för steg, och ger tips om vad du bör tänka på.

  1. Vem kan lämna anbud/intresseanmälan?
    Alla har rätt att delta.
  2. Hur ska anbud/intresseanmälan lämnas?
    Anbud skall lämnas enligt instruktioner på respektive objekt. Antingen genom mail eller genom att fylla i formuläret "Lämna anbud" i anslutning till objektet.
  3. Vad händer när Sveaskog fått ditt anbud/intresseanmälan?
    Sveaskog prövar inkomna anbud/intresseanmälningar snarast, och vi tillämpar fri prövningsrätt, det vill säga att Sveaskog får anta ett bud eller hålla en förhandling/ auktion mellan budgivarna. När Sveaskog och en köpare är överens skrivs avtal. Alla anbudsgivare/lämnare av intresseanmälan meddelas om beslut efter avslutad hantering.

Sekretess

All hantering av anbud och intresseanmälan omfattas av sekretess intill dess att avtal slutits och meddelande om beslut skickats till samtliga som lämnat anbud/intresseanmälan. Alla inkomna dokument arkiveras sedan enligt reglerna för arkivpolicy.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur du lämnar anbud/intresseanmälan eller har frågor kring våra lediga objekt är du välkommen att kontakta ansvarig upplåtare som nämns i anbudsförfrågan/underlag för intresseanmälan.