Kräftfiske i Svealand

Sveaskog har lediga kräftlotter i flera sjöar i Svealand. Välkommen att anmäla ditt intresse.

Period: Augusti-september, datum kan variera beroende på vilket vatten det är.

Pris: Varierar mellan 1000 - 4000 SEK, beroende på läge och tillgång på kräftor.

Redskapen ska vara märkta med namn, telnummer samt lottnummer. Vi strävar efter ett ansvarsfullt och långsiktigt fiske.

Tillgång till båt är oftast nödvändig.

Intresseanmälan

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB org. nr. 556016-9020 med registrerad adress 105 22 Stockholm (”Sveaskog”, ”vi” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar enligt denna integritetsnotis.

Sveaskog kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar, så som ditt namn, telefonnummer samt e-postadress. Ändamålet med vår personuppgiftsbehandling är i syfte att hantera din intresseanmälan. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke och berättigat intresse. Vi kan inte uppfylla ovan angivna ändamål om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas tills intresseanmälan är avslutad, varefter de raderas.

Sveaskog kommer att dela dina personuppgifter med vår leverantör av teknisk lösning. Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

När samtycke utgör den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad en (1) gång per år. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: legal@sveaskog.se eller ring 0771–787 000.  Ange ditt fullständiga namn och observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran behandlas.

 

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta fiskeansvarig Mikael Rhönnstad, mikael.rhonnstad@sveaskog.se