• Välkommen in

    Andersön - en av Storsjöns största öar

Andersön

Andersön är en av de största öarna i Storsjön vid Östersund. Runt vattnet kan man uppleva den jämtländska naturens alla varianter. Oviksfjället reser sig dramatiskt i väster. Mot öst och norr breder skogslandskapet ut sig. I sydlig riktning tar den odlade marken över blickfånget. 

I Storsjön finns inte bara ett bra fiske och sägnens Storsjöodjur, utan också Peterson-Bergers Frösön och "inte minst" reservatet Andersö.

Se och göra

Andersö bjuder på många möjligheter: promenader, bad, bärplockning och en skön stund med matsäcken i gröngräset.

Via två vandringsstigar når man de kulturhistoriska sevärdheterna och får på köpet information om öns geologi och skogliga förutsättningar.

Inom reservatet finns bland annat lämningar efter boplatser, som troligen stammar från stenåldern, en gravhög och ett delvis utbyggt vallsystem. I Storsjön fiskar man med gott resultat efter röding, sik, harr, öring och abborre.

Historia

Drottning Kristina bestämde 1648 att det skulle byggas en försvarsanläggning på Andersöns södra udde. Av ritningarna att döma planerade man också för handel och hantverk inom anläggningens 326 x 324 meter. Bygget pågick intensivt under några år; bland annat delades det smala näset norr om Skansen av, så att anläggningen kom att ligga på en ö. Men 1656 avstannade arbetet och färdigställdes aldrig.

De sju gårdarna på Andersö slogs 1660 samman till en, Dalen. Under 1700-talet fungerade den som regementskrivarboställe och ansågs under en tid vara Jämtlands största och mest välskötta gård, med 40 kor och 12 hästar. I närheten av Dalen byggdes 1768 en väderkvarn; Jämtlands första och största.


Hitta hit

Kontakta oss

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor.
Tel: 0771-787 100
Skicka e-post till kundcenter