• Välkommen in 

    Ekopark Raslången - en vildmark i söder.

Ekopark Raslången

Ekopark Raslången är Sveaskogs sydligaste ekopark och den enda i sitt slag i södra lövskogsbältet. Här möts Skåne och Blekinge, vid den avlånga och klardjupa sjön Raslången, som har gett ekoparken sitt namn.

En vildmark i söder

Sjön Raslången saknar nästan helt bebyggelse längs de branta stränderna. Den flikiga strandlinjen med skogsklädda omgivningar skapar en stark vildmarkskaraktär, något som är mycket ovanligt i dessa delar av Sverige.

Ädla löv och svensk skogshistoria

I skogarna kring sjön Raslången möts bok och gran på marker där dessa trädslag har konkurrerat om samma ljus och yta i århundraden. Här har båda mött vägs ände från de områden de har spridits ifrån.

Ovanliga svampar, lavar och insekter

Döda gamla träd i skogen, både stående och liggande, är viktiga för väldigt många hotade arter av vedlevande insekter, svampar och lavar. I ekoparken har många sådana arter fått en fristad.


Hitta hit

Senast uppdaterad: 2022-04-05