Fällrapportering

Här ska du som köpt jaktkort på vår hemsida rapportera nedlagt vilt. 

Om inget vilt fällts, ange ”Ej nedlagt vilt” under djurtyp.

Det du rapporterar kommer endast användas för Sveaskogs interna arbete och kommer inte publiceras för andra. 

Personuppgifter
*
Obligatorisk uppgift
*
Obligatorisk uppgift
*
Obligatorisk uppgift
*
Obligatorisk uppgift
När fälldes viltet
*
Obligatorisk uppgift. Anges i formatet YYYY-MM-DD
Information
*
*


Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna som registreras kommer att behandlas i syfte att följa upp nedlagt vilt och vidare för rapportering till Länsstyrelsen. Inga personuppgifter kommer dock att skickas vidare till tredje part. Personuppgifterna kommer att rensas efter sex månader. Driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet gällande integritetskyddsfrågor.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)