Övning kulvapen

Skytte mot mål med djurfoto på framsidan och anatomi på baksidan.

 1. Inled med att fyra erfarna jägare skjuter varsitt jaktskott utan stöd på 80 meters avstånd. Skjut mot hals på exempelvis rådjursfiguren. Låt sedan de fyra minst erfarna skjuta varsitt skott mot bogen. Titta på resultatet när alla skjutit klart. Jämför resultaten och diskutera etik, skadeskjutningsrisk, eftersök, köttförstöring. 
 2. Hela jaktlaget skjuter varsitt skott med jägarmässigt stöd, stolpe eller liknande på 80 meters avstånd mot bogen. Observera, ingen markering av träffar förrän alla skjutit klart!
  Hur stor del av skotten var dödande?
  Hur hade resultatet sett ut om skotten avlossades mot halsen?
 3. Hela jaktlaget skjuter två skott var på stillastående älgfigur på 50 meters avstånd, sittande på stolryggsäck.
  Träffade alla i jaktlaget älgen?
 4. Hela jaktlaget skjuter fyra skott var på löpande älgfigur, på 25 respektive 40 meters avstånd.
  Har de sämre skotten någon tendens till placering?
  Påverkas resultatet av andra orsaker - kikare, kaliber etc?
 5. Prova att skjuta på riktigt långt håll, 150-200 meter, på en rådjurs- eller vildsvinsfigur. Låt alla i jaktlaget skjuta varsitt skott från skjuttorn eller liknande. Titta på träffbilden först när alla skjutit.
  Är jaktskott från detta håll lämpligt?

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.