Prenumerera på information

Prenumerera på information

Ta del av mer information och vårt nyhetsbrev för skogsägare. Anmäl dina kontaktuppgifter nedan.

 

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig och vår personuppgiftsbehandling grundar sig på det samtycke som du medger genom att kryssa i rutan här ovan. De personuppgifter som behandlas för utskick av nyhetsbrev, lokalt riktad information rörande vår verksamhet och för att bli kontaktad av Sveaskogs virkesköpare är de kontaktuppgifter som du har angivit ovan och de kommer endast att användas för det ändamålet. Du kan när som helst uppdatera dina inställningar eller avregistrera dig genom den länk som finns i varje mail som skickas. 

Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet gällande integritetskyddsfrågor och det är dit man vänder sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter. Vill du veta mer om vår personuppgiftsbehandling, se Sveaskogs integritetspolicy.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)