Prenumerera på information

Ta del av mer information och vårt nyhetsbrev för skogsägare. Anmäl dina kontaktuppgifter nedan.

Behandling av personuppgifter


Sveaskog Förvaltnings AB org. nr. 556016-9020 med registrerad adress Torsgatan 4, 105 22 Stockholm (”Sveaskog”, ”vi” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar enligt denna integritetsnotis.

 

Sveaskog kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar, så som ditt namn och din mailadress och mobilnummer. Ändamålet med vår personuppgiftsbehandling är utskick av vårt nyhetsbrev, lokalt riktad information rörande vår verksamhet och för att du kan bli kontaktad av Sveaskogs virkesköpare. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke för detta ändamål. Vi kan inte uppfylla ovan angivna ändamål om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas tills du väljer att avsluta din prenumeration, varefter de raderas.

 

Sveaskog kommer att dela dina personuppgifter med vår leverantör av teknisk lösning. Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

 

När samtycke utgör den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad en (1) gång per år. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

 

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: legal@sveaskog.se eller ring 0771–787 000.  Ange ditt fullständiga namn och observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran behandlas.

 

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten via följande länk: https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal/.

 

Vill du veta mer om vår personuppgiftsbehandling, se vår Integritetspolicy.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.