”Att jobba statligt är inte det minsta mossigt”

När variationen i skogen nu ska öka genom att mer björk och sibirisk lärk planteras, sitter Anna Stridsman, skogsvårdschef, bakom rodret och styr i en mer klimatanpassad riktning.

Anna Stridsman är skogsvårdschef för marknadsområde Syd och ansvarar för att skogarna från Östersund och nedåt växer så bra som möjligt. På hennes bord ligger allt från plantförädling till föryngringsavverkning.

Vad lockade dig till Sveaskog?
– Jag är född i Jokkmokk och mina föräldrar jobbade på Domänverket, som Sveaskog hette på den tiden, och de verkade ha väldigt roliga jobb. Jag bestämde mig därför för att studera till jägmästare. Efter några år i branschen, då jag jobbade med allt från avverkningsplanering, certifieringsfrågor, skogsvård och egna maskinlag, sökte jag mig till Sveaskog. Jag lockades av att Sveaskog har mycket egen skog men också är ett föredöme i branschen, till exempel gällande naturvård, och jämställdhet.

Hur kan en arbetsdag se ut?
– Efter att tidigare nästan jobbat heltid med jakt- och klövviltsfrågor fokuserar jag nu bland annat på vår tillväxtstrategi. I dag hade vi till exempel ett möte om hur vi bör välja trädslag för att både säkra en hög tillväxt samtidigt som vi ökar variationen och klimatanpassar skogen. En forskare från SLU var på besök och berättade om den senaste forskningen när det gäller olika trädslag och hur de växer. Vår ambition är att öka variationen i Sveaskogs skogar genom att bland annat plantera mer björk och sibirisk lärk. Imorgon ska vi ut på björkskötselexkursion för att se hur det går för de björkar som vi planterade efter stormen Gudrun.

Påverkas dina arbetsuppgifter av Sveaskogs nya strategiska inriktning?
– Ja, vår ambition att öka tillväxten i skogen har medfört ett ökat fokus på skogsskötselfrågor. Jag jobbar en hel del med våra nya index för att följa upp kvalitet på utförda skogsskötselåtgärder. Vi följer bland annat kvaliteten på föryngring, utförda röjningar och gallringar. Jag har arrangerat en gallringsplaneringsutbildning och skriver just nu på en björkskötselinstruktion som ska vägleda oss kring hur våra björkar ska skötas när de väl är på plats ute i skogen.

Hur tror du att den svenska skogen kommer att se ut om 30 år?
– I skogsmått mätt så är 30 år inte särskilt lång tid men jag tror att vi kommer att ha en större variation i våra unga skogar och så hoppas jag att vi har lärt oss mer om var och hur vi bäst kan jobba med vårt nya verktyg ”hyggesfritt” i lämplig omfattning.

När känner du dig stolt över att jobba på Sveaskog?
– Varje dag. Vi odlar en förnybar råvara som är en del av ett kretslopp, och för varje träd som avverkas planterar vi tre nya. Produkter som kommer från skogen har en viktig roll då de kan fortsätta binda den koldioxid som de har tagit upp under sin växttid, men de kan också ersätta produkter med fossilt ursprung.

Vad utmärker kulturen på Sveaskog?
– Att det finns ett stort engagemang och ansvarstagande kring skogen och hur den sköts. Samtidigt är kulturen vänlig, hjälpsam och öppen. En del kanske tror att det är mossigt att jobba statligt, men det stämmer verkligen inte. På Sveaskog är tempot högt och vi är ledande i branschen inom många områden – från digitalisering till jämställdhet.

AnnaStridsman

Fakta

Namn: Anna Stridsman

Utbildning: Jägmästare, Sveriges lantbruksuniversitet, examen 2005.

Titel: Skogsvårdschef, Marknadsområde Syd.

Bor: Bor på gård med egen skog utanför Västervik.

Fritidsintressen: ”Jag har höns, en islandshäst och så jagar jag för husbehov.”