”Jag är med och bygger framtiden för den svenska skogen”

Från miljö- och naturvårdsspecialist till planeringsledare och nu hållbarhetsansvarig för marknadsområde Syd. Efter en snabb karriärresa har Babs Stuiver i dag en nyckelroll i genomförandet av Sveaskogs program för hållbart skogsbruk.

I Nederländerna studerade Babs Stuiver skogsekologi och skötsel men när det blev dags att göra vetenskaplig praktik om skogsbränder och dess effekter sökte hon sig till Sverige. Och här blev hon kvar.

Hur har din resa in i den svenska skogsbranschen sett ut?
– Efter att ha gjort vetenskaplig praktik på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå bestämde jag mig för att stanna i Sverige. Karriärmöjligheterna för en skogsekolog är mycket större här än i Nederländerna. Mitt första mål blev att lära mig svenska. Därefter fick jag jobb på Skogsstyrelsen, först som trainee och sedan som skogskonsulent. Efter några år återvände jag till universitetet för att få en skoglig doktorsexamen.

Vad lockade dig till Sveaskog?
– Dels tyckte jag att den utannonserade tjänsten som miljö- och naturvårdsspecialist lät spännande, dels lockades jag av att Sveaskog äger så mycket skog. Här får jag vara med och bygga framtiden för den svenska skogen.

Hur har din utveckling sett ut?
– Jag jobbade som miljö- och naturvårdsspecialist i två och ett halvt år innan jag i samband med en organisationsförändring fick möjlighet att kliva in i rollen som planeringsledare. Det var helt i linje med min ambition om att få växa in i en ledarroll. Som planeringsledare ansvarade jag för ett 20-tal områdesansvariga. Jag trivdes väldigt bra både med teamet och rollen men när drömtjänsten som hållbarhetsansvarig annonserades ut kunde jag inte låta bli att söka den, och jag blev förstås väldigt glad när jag fick jobbet.

Vad innebär din roll som hållbarhetsansvarig?
– Mitt uppdrag är att se till att Sveaskog lever upp till de krav som vi har förbundit oss till genom våra certifieringar. Som ett led i den nya strategiska inriktningen har vi nu höjt ambitionsnivån och tagit fram ett program för hållbart skogsbruk som bland annat innebär att vi ska skapa fler våtmarker och satsa mer på naturvårdande skötsel och lövnaturskogar. Som hållbarhetsansvarig har jag en nyckelroll i hur vi kan genomföra vår positionsförflyttning och programmet för hållbart skogsbruk och till min hjälp kommer jag ha ett team bestående av sju miljö- och naturvårdsspecialister och två processutvecklare.

Vad står överst på agendan?
– Under 2021 har vi framför allt fokuserat på att öka mängden arealer för naturvårdande skötsel i syfte att öka de ekologiska värdena. Vi har en tradition av att avverka gran för att gynna lövträd men nu utökar och breddar vi åtgärderna. Till exempel vill vi göra fler naturvårdsbränningar eller härma effekterna av brand på flera olika sätt. Förr i tiden brann det ofta i våra skogar och det finns en del växter, svampar och insekter som är beroende av det som bränder skapar, som till exempel träd med brandljud.

Vad är det bästa med Sveaskog som arbetsgivare?
– Mina duktiga och härliga kollegor. Jag upplever att alla tar ett personligt ansvar för skogen, det märktes inte minst under de stora skogsbränderna 2018 då åtskilliga medarbetare valde att avbryta sin semester för att hjälpa till att bevaka skogen efter att räddningstjänsten varit på plats och släckt. Tack vare det uppstod inga nya bränder. Just nu känner jag också att det finns ett enormt engagemang kring de aktiva åtgärderna vi kan göra för att öka den biologiska mångfalden som ingår i vårt program för hållbart skogsbruk.

Babs Stuiver

Fakta

Namn: Babs Stuiver

Titel: Hållbarhetsansvarig, marknadsområde Syd.

Utbildning: Masterutbildning i Forest Ecology & Management, Wageningen University, Nederländerna. Har även disputerat vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.­­

Bor: Strax utanför Växjö.

Fritidsintressen: "Vara ute i naturen, gärna på fjället, och umgås med mina två hundar."