Höjda virkespriser i norr

Sveaskog höjer virkespriserna i Norrbotten och Västerbotten. Efterfrågan på massaved är stark och priset på skogsråvara höjs för att stärka lönsamheten i skogsbruket. Även priserna på timmer höjs, trots att marknadsläget för sågade trävaror blir allt mer utmanande.

Intresset för timmerleveranser från Sveaskog är fortsatt stort och trots utmaningar på de globala marknaderna för sågade trävaror finns utrymme för prishöjningar till skogsägare.

Priset på lövmassaved och barrmassaved höjs med 70 kr/m3fub respektive 50 kr/m3fub. Timmerprislistorna justeras upp med 40 till 60 kr/m3fub.

Se Sveaskogs aktuella virkespriser

För mer information kontakta:

Anette Waara, chef Sveaskogs marknadsområde Nord, anette.waara@sveaskog.se

Patrick Bäckström, marknadschef Sveaskogs marknadsområde Nord, patrick.backstrom@sveaskog.se, 070-322 00 16