Naturvårdsbränning i Ekopark Ejheden

Idag genomför Sveaskog en naturvårdsbränning i Ekopark Ejheden i nordöstra Dalarna.

Förr brann det oftare i skogarna av naturliga orsaker. Arealer på upp till ett par hundra tusen hektar brann varje sommar! I dag har vi blivit bättre på att förebygga och släcka bränder. Men branden är viktig för skogens ekologi och skapar variation i landskapet. Därför genomför Sveaskog, för andra året i rad, en kontrollerad bränning i Ekopark Ejheden.

- Att skapa kontrollerade skogsbränder är en väl beprövad och viktig naturvårdande insats som Sveaskog använder återkommande, säger Jonas Björklund, miljö- och naturvårdsspecialist i Sveaskogs resultatområde Södra Norrland.

I södra Norrland och norra Dalarna finns det många skogar som historiskt är präglade av brand, och som därför lämpar sig väl för naturvårdsbränningar. Ekopark Ejheden är ett sådant område.

- Idag samarbetar vi med Skogsstyrelsen, som ansvarar för branden i egenskap av entreprenör. Bränningen genomförs under professionellt ledarskap och det är gott om folk på plats så jag känner mig trygg med helhetsupplägget, berättar Jonas Björklund.

Sveaskog ökar, inom ramen för företagets långsiktiga inriktning, satsningarna på naturvårdande skötsel. Bränningar är ett av de verktyg som används. Det gynnar bland annat vedlevande insekter, som är beroende av de substrat som brand skapar.

Om en naturvårdsbränning ska bli av är alltid osäkert in i det sista. Väderförutsättningarna måste vara optimala. Det får inte vara för varmt och torrt, men inte heller för blött. Vindarna får inte vara för kraftiga eller plötsligt byta riktning.

- Här har vi dessutom en utmanande terräng, där många av de tänkta delarna är blockiga och svårtillgängliga. Men vi hoppas att vi hinner bränna en stor del av den planerade arealen. Vi verkar ha vädrets makter med oss, avslutar Jonas Björklund.

För mer information, kontakta: 

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se