Sveaskog höjer virkespriserna igen

Behovet av grön råvara i industrin är fortsatt stort. Sveaskogs kunder efterfrågar utökade leveranser.  För andra gången i år höjs nu priserna för privata skogsägare som säljer sitt virke till Sveaskog.

– Sveaskogs leveranser av skogsråvara från hållbart brukade skogar är mycket efterfrågad. Virke som Sveaskog köper in från privata skogsägare tillsammans med den råvara som produceras på Sveaskogs egna marker utgör en mycket attraktiv råvarubas för svensk skogsindustri, säger Patrick Bäckström, marknadschef på Sveaskog. 

Prislistorna för barrmassaved justeras upp mellan 25 och 50 kr/m3fub i större delen av landet och Sveaskog har i många områden nu de högsta priserna för massaved. Trots svagare konjunktur för sågverken bibehålls de höga prisnivåerna för sågtimmer.

Som Sveriges största skogsägare vill Sveaskog bidra till ett aktivt skogsbruk även hos mindre skogsägare och stärka värdet på den svenska skogen.

– Prishöjningen förbättrar lönsamheten i skogsbruket, för såväl små som stora skogsägare, och visar skogsägarna att Sveaskog är det självklara valet för ett lönsamt skogsbruk, säger Jens Stenberg, köpchef på Sveaskog. 

Aktuella virkespriser finns på Sveaskogs hemsida: sveaskog.se/virkespriser

Kontakta oss

Patrick Bäckström, marknadschef Sveaskog, patrick.backstrom@sveaskog.se, 0911-784 39

Jens Stenberg, köpchef Sveaskog, jens.stenberg@sveaskog.se, 010-544 99 76