Höjda virkespriser - barrmassaveden uppe i 500 kr/m3fub

Behovet av grön råvara i industrin är fortsatt stort med en hög efterfrågan från kund. Sveaskog inleder 2024 med att höja priserna till privata skogsägare som säljer sitt virke till Sveaskog. 

Prislistorna för virkespriser justeras upp i större delen av landet. För sågtimmer justeras priserna upp med mellan 80 och 100 kr/m3fub och för massaved justeras priserna upp med 25 kr/m3fub, vilket innebär att priset för barrmassaved är 500 kr/m3fub. 

Som Sveriges största skogsägare vill Sveaskog bidra till ett aktivt skogsbruk hos privata skogsägare och stärka värdet på den svenska skogen. Sveaskogs kunder finns i hela Sverige. Råvaran förädlas i närhet till var den tas ut med få och korta transporter. 

Aktuella virkespriser finns på Sveaskogs hemsida: sveaskog.se/virkespriser

För mer information kontakta:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se 

Jens Stenberg, köpchef, 010-544 99 76, jens.stenberg@sveaskog.se

Dokument och länkar