• Välkommen in

    Brommö - ett sommarparadis vid Vänern

Brommö

Brommö är ett av de mest populära utflyktsmålen i Mariestads skärgård. Naturen påminner mycket om västkusten, med berghällar och sanddyner. Här finns fina badstränder och ett rikt djur- och fågelliv. 

Se och göra

Brommö är cirka 7 km lång i nord-sydlig riktning och bara 3 km som bredast. Privat biltrafik är inte tillåten men de korta avstånden lämpar sig perfekt för vandring och cykling. På ön finns tre markerade vandringsleder. Här går också bra att hyra cykel och följa cykelleden Brommö runt som är 16 km.

Den som vill kan passa på att fiska. Vänern är Sveriges mest artrika fiskevatten, med bland annat lax, öring, gädda, abborre och gös. Fisket är fritt från land. Fiske med nät eller båt kräver fiskekort.

Här finns fina badmöjligheter, främst längs nord- och västkusten vid Store vite sand, Rövarsand och Rukehamn, men även Sandvik i söder. Till Hovden går det att vada över den grunda delen av Blockhamnsviken. Vid lågvatten kan man till och med gå torrskodd över.

Besökare med båt kommer vanligen från väster och når först Lindökroken ute på Hovden. Här, liksom vid flera av stränderna på Brommö, finns fina naturhamnar, vindskydd, eldplatser, toaletter och sopmajor.

Artrik natur

Brommö har milt klimat präglat av Vänern. Det gör att många växter och djur som annars bara finns vid kusterna hittas även här. Exempelvis växer slån, grått saltgräs, sandstarr och björnbär på ön. Bland havsfåglarna märks strandskata, rödbena, havstrut, grågås och ibland ejder.

Trots sin karghet har Brommö en artrik flora och fauna. Här finns älg, rådjur, räv och skogshare. Älgstammen är en av de tätaste i landet. Ett 80-tal fågelarter häckar på ön. För att bevara områdets naturvärden och friluftsvärden är delar av ön avsatt som naturreservat och naturvårdsområde sedan 1987.

Glasbrukets glansperiod

Skogsbruket var en av huvudnäringarna på Brommö under slutet av 1700-talet. År 1803 ökade befolkningen när ett glasbruk anlades vid färjeläget. Här tillverkades takpannor, fönsterglas och buteljer. Som mest sysselsatte bruket 360 personer. 1879 lades det ner och Brommö avfolkades. Då hade nästan all skog huggits ner och använts som bränsle. Kort därefter övergick ön i kronans ägo. I modern tid har skogsbruket skötts av Domänverket, senare Assi Domän – och nu Sveaskog.


Hitta hit

Att tänka på

Vid naturreservatet Brommö skärgård och naturvårdsområdet Västra Brommö är det inte tillåtet att:

  • elda på annat än eldstäder som naturvårdsförvaltaren har ställt iordning.
  • framföra motordrivet fordon. 
  • tälta eller förtöja med båt mer än två dygn i följd på samma plats. 
  • ta med hund som ej är kopplad.
  • sätta upp tavlor, plakat, affischer eller liknande. 
  • färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområden mellan 1 april och 31 juli. 
  • fälla eller på annat sätt skada stående eller döda träd. Detta gäller även buskar och övriga växter.

Kontakta oss

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor.
Tel: 0771-787 100
Skicka e-post till kundcenter