Ekopark Ejheden - eldens ekopark

I Ekopark Ejheden kan du få en känsla av hur skogarna en gång såg ut, när rovdjuren och elden regerade. Här strövar varg, björn och lo ännu fritt och kungsörnen seglar över en blockig vildmark med gott om grova gammeltallar och gråa torrträd. Många av dem med spår efter brand.

Elden har format det nordliga barrskogsbältet i urminnes tider men sedan människan lärde sig att bekämpa skogsbranden har denna naturliga balans nästan helt upphört. I Ejhedens skogar är dock spåren fortfarande tydliga efter den brand som härjade i hela området för drygt hundra år sedan.

Fäbodar och vargjägare

Trots landskapets vilda karaktär har människor bott här sedan stenåldern. Rester av fäbodar och gamla trädristningar återkommer på flera ställen i skogarna och ”den siste vargjägarens koja” går ännu att stiga in i.

Byn Ejheden är övergiven sedan 1960-talet men ligger kvar som ett vackert kulturminne, omgivet av gamla ängar och åkrar som Sveaskog kommer att hålla öppna. I dag är hela området populärt för friluftsliv. En mängd sjöar, småtjärnar, åar och bäckar skapar idealiska förutsättningar för fiske och paddling.


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.