Kulturhistoria

Ekoparkens skogar kan kännas djupa och vilda men människor har rört sig i området under lång tid. 

Det är inte ens hundra år sedan koskällorna klingade nästan överallt i Dalarnas skogar. Om somrarna flyttade folk till sina fäbodställen för att få betesmark åt djuren, och ett sådant ställe i ekoparken är Fröbergsvallen. Som mest flyttade sju gårdar hit om sommaren. 1967 tog fäbodbruket slut, men fortfarande finns husen och de öppna blommande markerna kvar.

Spåren av långa tiders slåtter och bete syns bland annat genom växter som smörboll, höstlåsbräken och fjällskära. Ingen vet hur eller när Fröbergsvallens historia började, men det kan vara för mycket länge sedan. En undersökning av närbelägna Trygåsvallen visade att folk har vistats där sedan järnåldern.

Ekoparken har också under mycket lång tid varit samisk renbetesmark. Samiska lämningar är ofta svåra att upptäcka eftersom samer ofta har varit noga med att inte lämna spår i naturen. Fortfarande idag är området viktigt som betesmark för Idre sameby och Ruvhten Sijte.