Se och göra

För den som är intresserad av fiske, vildmarksliv, viltspårning eller sällsynta svampar finns mycket att utforska i Ekopark Fjätälven.

Sevärdheter

I ekoparken och dess närhet finns mycket att upptäcka.

  1. Bumlingtjärnarna är ett tiotal välkomnande små sjöar med slogbodar och eldstäder. Tjärnarna är ovanligt lättillgängliga tack vare breda grusade gångar, spänger och närbelägna skogsbilvägar. Flera av dem saknar inlopp och utlopp men här finns insatt öring och regnbågslax. Fiskekort går att köpa i Särna eller Idre.

  2. Yxingåfallet. På väg uppströms från Flovallen svänger du höger vid vägskylt "Fröbergsvallen", och följer den till vägens slut. Följ stigen vidare en dryg kilometer uppströms, längs bäckravinens kant, steg för steg närmare brusandet. Vattnet faller cirka 40 meter i fyra trappor. Nedanför ett av de vackra fallen kan den modige komma mycket nära genom att kliva ut på en stenhäll som har polerats alldeles slät av vattnet.

  3. Stenbänken vid Fjätälvens strand är ett minne från ekoparksinvigningen. Här kan du slå dig ner och se ut över älvens lopp. Den som har gott tålamod kan belönas med en utter eller strömstare. Intill bänken finns också en slogbod, ett rejält vindskydd som är typiskt för Älvdalsområdet.

  4. Skäftesmyren har fått sitt namn av att Särnaborna tog vara på "skäte" (skavfräken) där. De hårda gröna stjälkarna bands ihop till små tvagor för rengöring av träkärl, som sedan såldes bland annat till Norge.

  5. En damm för myrslåtter visar hur viktig myrslåttern var förr, för att få vinterfoder till djuren. Här i Fiskvassleån finns en mycket gammal stenvall på bägge sidor om ån, som användes för att vattnet skulle svämma ut på myren om våren. Antagligen gjorde bönderna fördämningen av trädstammar och torv som sedan togs bort ganska tidigt. På så sätt blev myrhöet rikligt vattnat och gödslat tills det var dags att slå om sensommaren.

  6. ”Särnas blodbad” utspelade sig här 1921. Djuren som gick på Fröbergsvallen tog skydd för en björn i en gammal skogskoja, men björnen klättrade upp på taket och tog sig in. I kalabaliken som uppstod dödade björnen nio får och åtta getter. Av kojan syns numera bara grundstenarna, men under en sten ligger en plåtburk instucken där hela händelsen finns nedskriven för hand.

Fiska öring

Här finns allt en fiskare kan önska sig – öringar som hoppar i älven och lugna fiskevatten i de många tjärnarna. Fiskekort finns att köpa på flera butiker i Särna och Idre.

Leta utterbajs

Även om du inte har turen att få se en utter i älven så kanske du kan hitta spåren av deras närvaro. Till exempel lämnar de ofta spillningshögar under broar. Till skillnad från minkens spillning luktar utterbajset inte illa utan snarare viol eller fiskrens.

Spana efter björn

Björnar är skygga djur som håller sig undan. Men deras spår är lätta att hitta för den som vet vad man ska titta efter, som utrivna myrstackar och klomärken i gamla tallar.