Ekopark Halle- och Hunneberg -tallens, ekens och ädellövskogens landskap

Vid Vänerns sydspets, strax öster om Vänersborg, reser sig de mytomspunna tvillingbergen Halleberg och Hunneberg. 

Längs de dramatiska bergsbranterna växer knotiga ekar och i djupa raviner blomstrar doftande mattor av ramslök. Bergen har bebotts under årtusenden och här finns många spår av forna västgötars liv.

Här kan du uppleva milsvida vyer och storslagen natur. Längs branterna växer en av Europas största sammanhängande ädellövskogar. Halle-Hunneberg är också känt som älgarnas berg och som ett av landets mest besökta friluftsområden. Hit kommer både svenska och utländska besökare för att uppleva naturen, motionera eller plocka bär och svamp.

Älgsafari och guidade vandringar

Ett nät av vandringsleder och stigar gör det lätt att ta sig mellan bergens olika miljöer och sevärdheter. Mitt på Hallebergs platå ligger Hallsjön som har ett utmärkt "put-and-take"-fiske. Andra uppskattade aktiviteter på bergen är älgsafari och guidade vandringar.

Mytomspunnen natur

Bergen har en lång kulturhistoria och en mytomspunnen natur som under årtusenden präglat och livnärt människorna i bygden. De gamla torpmiljöerna med öppna, ljusa slåtter- och betesängar minner om forna tiders landskap.

De mytomspunna tvillingbergen Halleberg och Hunneberg bjuder in till ett unikt skogslandskap som Sveaskog jobbar aktivt med att bevara och utveckla. Jätteekar, stora lövskogar och tallar, som vi alla kan vara stolta över, ska stå kvar i minst 200 år.

Aktuellt

2024-04-30

Åtgärder efter vinterns och vårens stormar

En stor mängd träd blåste omkull på bergen under stormen Louise framfart i februari och under påsken. Värst drabbat är södra och östra delarna av Hunneberg.

I skogarna utanför lederna beräknas cirka 200 hektar blivit så pass skadat att det måste åtgärdas med maskin. Arbetet kommer att påbörjas i mitten av maj, så snart som markförhållandena tillåter. Två gallringsmaskiner kommer att användas i arbetet.

Observera att stormskadad skog är farlig att vistas i och kring. Vi vill uppmana alla som vistas i skog och mark i de aktuella områdena att vara extra försiktiga.

Övriga åtgärder

I Storeklev görs naturvårdande skötsel. Här röjs yngre granar bort på båda sidor av leden till förmån för ek och tall. Under sensommaren och hösten planeras skotning med hjälp av häst för att minimera störning av markfloran. 

Fågeltornet vid Fågelsjön på Hunneberg är avstängt på grund av säkerhetsskäl. Planering för ett nytt fågeltorn pågår och beräknas stå klart senare i höst.

Vad händer i Halle-Hunneberg?

Snabba fakta

Invigd
2004
Storlek
5 300 hektar
Läge
Vid Vänerns sydspets, strax öster om Vänersborg.
Missa inte
Hallesnipen, Ättestupan och ängarna vid Grinnsjö.
Tips på aktiviteter
Älgsafari och besök i Kungajaktmuseet med ekoparksinformation.
Intressanta arter
Kronhjort, havsörn och klockgentiana.

Hitta hit

Zooma in i kartverktyget för att upptäcka ekoparkens alla sevärdheter. För närvarande har vi problem med kartfunktionen som gör att den tar lång tid att ladda på sidan. Vi beklagar detta.

Ekopark blir nationalpark?

Halle-Hunneberg är en av fyra ekoparker som i Skogsutredningen, helt eller delvis, pekas ut som möjliga framtida nationalparker. Förslagen har nu formulerats i ett regeringsuppdrag. Ekoparkerna omfattas idag av naturvårdsavtal mellan Sveaskog och Skogsstyrelsen. Sveaskog utför åtgärder som ökar naturvärdena och gagnar friluftslivet i ekoparken även under tiden att utredningen pågår. I förekommande fall behöver även skadad skog tas om hand. Alla planerade åtgärder föregås av samråd med respektive länsstyrelse och Skogsstyrelsen.

Läs mer på Naturvårdverkets hemsida