Se och göra

Det är inte utan anledning som Halle- och Hunneberg är ett av landets mest besökta friluftsområden. Här finns vildmarksupplevelser och rekreation, kulturella och historiska attraktioner, och fina vandringsleder genom en rik och växlande natur.

Sevärdheter

 1. Hallesnipen har en magnifik natur med gammelskogar och ekhedar. Utsikten från Predikstolen över Vänern är storslagen.

 2. Ovandalen är en sprickdal som skär av Hallebergs nordspets från resten av berget. Med sin gamla granskog och frodiga grönska ger ravinen ett trolskt intryck.

 3. Ekebacken bjuder på en fantastisk vy över Vänern. Här finns även stora möjligheter att se vilt.

 4. Hallsjön erbjuder fiske av regnbåge, röding, öring, abborre och gädda. Fiskekortet säljs bl a i Kungajaktmuseet Älgens berg.

 5. Hallebergs fornborg räknas som den största i Skandinavien. Fornborgen, som tyvärr inte längre syns, anlades under järnåldern och fungerade ända in på 1600-talet som tillflyktsort under olika krig.

 6. Toltorp har böljande ängsmarker och gamla lövträdsjättar. Här finns bergens största ek – Toltorpseken.

 7. Bergagården är en naturlig utgångspunkt för ett besök i ekoparken. I Kungajaktsmuseet Älgens berg, beläget på Bergagården, finns information om bergens natur och kultur samt ekoparken. Vandringsledskarta över bergen kan du köpa i museets butik, som även är specialiserade på älgsouvenirer.

 8. Byklevsfallet är ett vackert vattenfall beläget alldeles intill vägen från Vargön upp på Hunneberg.
 9. Älvutsikten erbjuder en magnifik utsikt över Västgötaslätten, Vargön och Göta älv.
 10. Ekelund är en öppen, betad äng med gamla ekar. I närheten ligger den återskapade Fågelsjön, som fått sitt namn efter det rika fågellivet som finns här.

 11. Öjemossarna  är ett 400 hektar stort våtmarksområde med ett par hundra skogsholmar. Många är bevuxna med flerhundraåriga granar och tallar. Här häckar fiskgjusen och älg och kronhjort ses ofta vandra i området.

 12. Randskogen har en dramatisk natur med månghundraåriga tallar som präglad av vind antagit spektakulära former.

 13. Tunhems ekhagar är ett vackert kulturlandskap, som minner om forna tider. En stor naturbetesmark med månghundraåriga fristående ekar präglar området. Fornlämningar från järnåldern vittnar om en långvarig användning av marken för odling.

 14. Prästeskvaltan är en 1100-tals skvaltkvarnsmodell som byggdes 2002 av Västra Tunhems Hembygdsförening

 15. Grinnsjö/Fagerhult är ett populärt utflyktsmål. På de återskapade vackra ängarna finns bl a orkidéer och typiska slåtterväxter som klockgentiana och slåttergubbe. Fagerhult är av tradition lunchplats vid de kungliga jakterna.
Senast uppdaterad: 2022-05-30