Kulturhistoria

Området har alltid varit viktigt för rennäringen och än idag är ekoparken ett kärnområde för Gällivare skogssameby. I övrigt har markerna nyttjats lite av människan. Spår av härdar (eldstäder), stigar, tjärdalar samt dikning och dämning för myrslåtter, tyder dock på viss aktivitet från forna tider. 

Renar drog malm

Genom ekoparken passerar Hermelins ridled. På 1700-och 1800-talet fraktades malm längs leden ned till kusten med hjälp av renar. Varje ren kunde dra uppåt 150 kg. Sommartid tjänade leden som en förbindelse med kuststäderna vid Bottenviken.

Gruvnäring

Gruvnäringen bryter sedan länge bland annat koppar i området norr om ekoparken.