Ekopark Leipipir - väglöst och fjällnära

Ekopark Leipipir är belägen ett par mil öster om Gällivare i Norrbottens län. Leipipir är ett stort och väglöst fjällnära skogsområde med grannaturskogar i norr och brandpåverkade tallskogar i söder. Området innehåller kuperade berg, myrmosaiker och ett stort antal sjöar.

Här kan du uppleva ett vackert ödemarklandskap som formats genom inlandsisens avsmältning. Kilometervis av nästan orörda grannaturskogar tillsammans med höga berg och vidsträckta tallåsar ger ett kuperat landskap med många små klarvattensjöar och porlande bäckar.

100 procent naturvård

Dessa speciella värden gör att Sveaskog har valt att skapa en ekopark där hela arealen undantas från skogsbruk och alla åtgärder genomförs med avsikt att höja naturvärdena ytterligare.

Inbjudande vildmark

Ekoparken bjuder även på myllrande fågelrika våtmarker, ett rikt djurliv, ypperliga jaktmarker samt fina svamp- och bärmarker. Området har alltid varit viktigt för rennäringen och än idag utgör ekoparken ett kärnområde för Gällivare skogssameby.

Leipipir Modellskog

Ekopark Leipipir ingår även i Leipipir Modellskog som är ett 75 000 hektar stort område där man satsar på att utveckla lokal förvaltning och markanvändning. Ingående parter är Sveaskog, Boliden, Gällivare kommun, SLU, Stiftelsen Råne älvdal, Gällivare skogssameby och Sörkaitum sameby.

Snabba fakta

Invigd
2006
Storlek
13 100 hektar, varav 7 450 hektar är skogsmark.
Läge
Två mil sydost om Gällivare i Norrbotten.
Missa inte
Dödisområdet Nirra, Iso Leipipir och Hermelins ridled
Tips på aktiviteter
Bärplockning och jakt.
Intressanta arter
Tretåig hackspett, myrsnäppa och doftticka.

Hitta hit

Zooma in i kartverktyget för att upptäcka ekoparkens alla sevärdheter.

Äventyr Ekopark

Sommaren 2022 skickade vi ut ett gäng äventyrare för att utforska våra 17 nordligaste ekoparker. Ta del av deras reseberättelser - och bli inspirerad att göra ditt eget äventyr i Ekopark Leipipir!

Här börjar äventyret

Kontakta oss

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor.
Tel: 0771-787 100
Skicka e-post till kundcenter