Ekopark Leipipir - väglöst och fjällnära

Ekopark Leipipir är belägen ett par mil öster om Gällivare i Norrbottens län. Leipipir är ett stort och väglöst fjällnära skogsområde med grannaturskogar i norr och brandpåverkade tallskogar i söder. Området innehåller kuperade berg, myrmosaiker och ett stort antal sjöar.

Här kan du uppleva ett vackert ödemarklandskap som formats genom inlandsisens avsmältning. Kilometervis av nästan orörda grannaturskogar tillsammans med höga berg och vidsträckta tallåsar ger ett kuperat landskap med många små klarvattensjöar och porlande bäckar.

100 procent naturvård

Dessa speciella värden gör att Sveaskog har valt att skapa en ekopark där hela arealen undantas från skogsbruk och alla åtgärder genomförs med avsikt att höja naturvärdena ytterligare.

Inbjudande vildmark

Ekoparken bjuder även på myllrande fågelrika våtmarker, ett rikt djurliv, ypperliga jaktmarker samt fina svamp- och bärmarker. Området har alltid varit viktigt för rennäringen och än idag utgör ekoparken ett kärnområde för Gällivare skogssameby.

Leipipir Modellskog

Ekopark Leipipir ingår även i Leipipir Modellskog som är ett 75 000 hektar stort område där man satsar på att utveckla lokal förvaltning och markanvändning. Ingående parter är Sveaskog, Boliden, Gällivare kommun, SLU, Stiftelsen Råne älvdal, Gällivare skogssameby och Sörkaitum sameby.


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.