• Välkommen in

    Ekopark Malingsbo - flodpärlmusslans hemvist

Ekopark Malingsbo

I Bergslagens hjärta ligger Ekopark Malingsbos stora skogar och rika vatten. Här finns många av landets mest intressanta vattenlandskap med både flodpärlmussla och naturligt reproducerande röding. 

Den näringsfattiga urberggrunden sätter sin prägel på vegetationen, som till övervägande delen utgörs av barrskog eller barrblandskogar. Lokalt finns dock rika inslag av björk och asp.

Gamla bruksmarker

Malingsbo by har sitt ursprung i ett järnbruk anlagt på 1620-talet. Bruksdriften lades ner 1891 men mer än fyra århundraden av bergsbruk, järnhantering, jordbruk och, framför allt, skogsbruk, har satt sin prägel på områdets vegetation och bebyggelse. Av bergsbrukets och järnhanteringens anläggningar återstår endast enstaka byggnader, ruiner och andra lämningar. Barrskogslandskapets dominans bryts här och där av öppningar i skogen, där småskaligt jordbruk ännu bedrivs.

Älskat friluftsområde

Långa vandringsleder och fina vatten för fiske och paddling har gjort Malingsbo mycket populärt för friluftsliv. Ekoparken ligger i det större naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten som varit ett populärt friluftsområde sedan 1970-talet. Här finns stora obebyggda, men lättillgängliga skogsområden med sjöar och vattendrag och en lång vinterperiod med säker snötillgång. Området har dessutom ett brett utbud av stugbyar, campingplatser, kanotvatten och vandringsleder. 


Hitta hit

Snabba fakta

  • Invigd: 20 juni 2006 
  • Missa inte: Kungareservatet, Malingsbo bruk och Sankta Annas kapell 
  • Tips på aktiviteter: Vandring, ridning och fiske. 
  • Typiska arter: Flodpärlmussla och öring. 
  • Storlek: 2118 hektar produktiv skogsmark. 
  • Läge: Södra delarna av Smedjebackens kommun i Västmanlands och Dalarnas län.

Kontakta oss

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor eller beställning av broschyrer.

Ladda ner broschyrER

Läs mer

Våra ekoparker