Se och göra

I Malingsbo finns många äventyr och aktiviteter att välja på. Här ordnas guidade turer av alla slag – från fiske, jakt, vandring och paddling till kring speciella sevärdheter. 

Området har 140 km leder och flera naturstigar med många vindskydd. På flera ställen finns det möjlighet att hyra kanoter och båtar. Den som söker större vildmarker kan ge sig ut i något av naturreservaten i området. Mest känt är det så kallade Kungareservatet söder om Malingsbo med upp till 30 m höga, grova träd som är ca 170 år gamla.

Sevärdheter

 1. Från Malingsklack (317 möh) har man utsikt över skogarna i ekoparken. Följ skyltning för Bruksleden som passerar här. Leden är totalt 25 mil och indelad i 27 etapper.

 2. Laxsjöberget med omgivning erbjuder vacker och blockig barrnaturskog. Här finns många spännande arter att se i östsluttningar från berget ner mot Stora Laxsjön. 

 3. Vandra i skogarna kring Ljustjärnen och se hur inlandsisen påverkat landskapet. Berggrunden, jordarterna och ytformerna är bland annat resulatet av de geologiska processer som skedde under istiden. 

 4. I Håltjärnsbäcken finns ett bestånd av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera), som är en hotad art i Sverige. Flodpärlmusslan lever bara i strömmande vatten där det finns öring. Här finns en promenadslinga som är cirka 400 meter lång och till viss del går längs med Håltjärnsbäcken. Här finns informationsskyltar om flodpärlmusslan, olika värden i vatten, skogsbrukets hänsyn till vatten och EU-projektet GRIP om LIFE. I anslutning till slingan finns en parkering och en rastplats med picknickbänkar och eldstad. Du behöver ta med egen ved om du vill grilla. 

  Flodpärlmusslan kan bli mer än 200 år, vilket är mer än alla andra svenska djurarter.
  Läs mer om flodpärlmusslorna i Hedströmmen och Håltjärnsbäcken.

 5. Malingsbo bruk hade sin storhetstid under 1700-talet. Här finns flera av byggnaderna bevarade. 

 6. Malingsbo karolinska herrgård är klassad som byggnadsminne, och uppfördes under 1700-talets början efter att den tidigare byggnaden brunnit ner. 

 7. Sankta Annas kapell (Malingsbo brukskapell) ligger i anslutning till herrgården. Kapellet tillhör Söderbärke församling och används för gudstjänster sommartid och är populär som kyrka för giftermål. Det åttkantiga brukskapellet i trä med smalare tresidigt kor byggdes 1707-08 på initiativ av brukets dåvarande ägare Peter Snack. Kapellet är helgat åt bergsmännens skyddshelgon Sankta Anna. 

 8. Sädesmagasinet Den äldsta bevarade byggnaden är ett timrat sädesmagasin från 1670-talet, som ensamt överlevde en våldsam brand år 1700. 

 9. Kornskruven. Längre söderut, intill gamla landsvägen, står ett vitputsat magasin från 1849 med väggar av slaggflis. Det har inte mindre än 228 ventilationsgluggar täckta av varsin järnlucka. Inne i byggnaden finns en fristående kornskruv, en stolpställning med spannmålsfickor genomborrade av kanaler för luftning av säden.

Utsikt från Storberget.

 

För sevärdheter utanför ekoparken, besök gärna Järnruttens hemsida.

Vandring

Här finns många vackra vandringsleder att välja bland. Missa inte legendariska Lasse-Majas vandringsled från Morskoga till Ösarhyttan, en stig på 12 km med rastplats vid lilla Mjugsjön.

Loberget, öster om Ramsberg, var Elsa Beskows inspirationskälla för ”Tomtebobarnen”.

I Nyfors finns fortfarande en gammaldags lanthandel i bruk som är väl värd ett besök.

Vid Grimsö Forskningsstation, som tar emot grupper för guidade visningar, ligger även ett älghägn.

Paddling

Området erbjuder fantastiska paddlingsmöjligheter. För guidade turer eller uthyrning av kanot/kajak, kontakta Naturarvskompaniet

Fiska

Malingsbo är ett välbesökt sportfiskeområde, där betydande fiskevårdande insatser har gjorts. Här kan du bland annat fiska öring, gädda och abborre.

Läs mer och köp fiskekort här.

Jaga

Sveaskog erbjuder korttidsjakt i området. Här jagar du småvilt på egen hand under en begränsad period.

Läs mer och köp jaktkort här.

I kungajaktens fotspår

Vid skyttesimulatorn i Björsjö visar Älgmark Malingsbo-Kloten en utställning om de hundra år av kunglig jakt som bedrivits i området.

Vandra på golvet och följ i kungajaktens fotspår eller njut av anblicken av vad som kan förtäras av jaktresultatet. Med bilder och rekvisita kan man leva sig in i begivenheter som tilldragit sig genom åren och alltjämt pågår.

Får man grilla och tälta?

 • I Sveaskogs ekoparker gäller den svenska allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som ger oss alla rätten att röra oss fritt i skog och mark, så länge vi tar hänsyn till natur och djurliv. Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Du får gärna tälta något dygn, plocka blommor, svamp och bär. Du får även elda om det inte föreligger någon brandrisk. Glöm inte att släcka ordentligt efteråt! Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida
 • I de områden av ekoparken som är naturreservat gäller särskilda regler för friluftslivet. Mer information om vad man får göra eller inte göra finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida

Tänk på!

Det är förbjudet att tömma latrinavfall från husvagn och husbil i de toaletter som finns inom friluftsområdet.