Välkommen att fiska i Malingsbo-Kloten

Malingsbo-Kloten är ett stort naturskönt barrskogsområde i högländ och kuperad terräng, med insprängda myrområden, sjöar och vattendrag som erbjuder goda möjligheter för fiske och friluftsliv. Här finns vatten för såväl sportfiskaren som för nybörjaren och familjen. Området delas av tre län; Dalarna, Västmanland och Örebro. Du hittar hit enklast via väg 233 mellan Skinnskatteberg och Kopparberg. Delar av området ligger inom Ekopark Malingsbo. 

Fisket i Malingsbo–Kloten är uppdelade i två kategorier av fiskekort. 

Ädelfiske Malingsbo-Kloten (PUT) (Röda, Rosa och Gröna vatten)
Kontinuerlig utsättning av laxartad fisk, delvis naturlig laxartad fisk 

Naturvatten Malingsbo-Kloten (Gula och Blåa vatten)
Vatten med naturligt reproducerande fiskbestånd 

Våra vatten är indelade efter fiskesätt - flugfiske, spinnfiske och mete. De olika färgmarkeringarna på kartan visar våra vatten, var du får fiska och vilken typ av fiskekort som krävs.

Köp fiskekort

Vi använder oss nu av ifiske.se för vår fiskekortsförsäljning. Här finns möjlighet till flera olika betalningsalternativ.

Köp fiskekort ädelfiske 

Köp fiskekort naturvatten  

Ädelfiske Malingsbo-Kloten

Röda vatten
I röda vatten är det "put and takefiske" efter inplanterad regnbåge. I alla röda vatten får du välja på flugfiske, spinnfiske eller mete. Röda vatten är Rågåstjärn, och Lilla Djurlången och Långatjärnarna. 

Rosa vatten
I rosa vatten gäller endast flugfiske, i Abborrtjärn, Mellantjärn och Hedströmmen (Nedströms väg 233-Nedre Borgfors) 

Gröna vatten - Natur Special (Ö & R) Förhandsbokning och Catch and Release (Skälsjöarna)
För mer information och fiskekort i Skälsjöarna, klicka här

  

Naturvatten Malingsbo – Kloten 

Blå vatten
Här erbjuder vi ett fiske efter framför allt gädda och abborre, men även efter vitfisk. Några "blå vatten" att nämna är Stora Korslången, Långvattnet och Malingsbosjön som är kända för sina stora gäddor. 

Gula vatten
I de "gula vatten" erbjuder vi ett intimt flugfiske efter öring i framförallt Hedströmmens övre källflöden. Här gäller endast ”catch and release-principen" (C&R), dvs att all fisk återutsätts igen. Dessa högintressanta naturvatten är värdefulla för alla sportfiskare som inte sätter fångsten i form av antal fiskar och kilo främst på önskelistan.

OBS! Fiskeförbud 1/10-31/12 i alla strömmande vatten i Malingsbo – Kloten

I kartan ser du vilka fiskevatten som ingår i Malingsbo-Kloten

Information till besökare

Bästa besökare!

Vid Sveaskogs ädelfiskesjöar arbetar vi aktivt med att tillhandahålla en god fiskeupplevelse för den som väljer att besöka oss och fiska!
Det finns spänger och bryggor, vissa är även anpassade för rörelsehindrade.

Sveaskog har för detta ädelfiske iordningställt ett flertal uppställningsplatser för husbilar/husvagnar i anslutning till dessa ädelfiskesjöar. För detta tar vi som markägare ut en avgift i form av fiskekort. Pengarna från fiskekortsförsäljningen går tillbaka till verksamheten genom isättning av fisk, sopkörning, städning och tömning av toaletter i området. Soptunnor och dass ska endast nyttjas av de som innehar giltigt fiskekort för aktuell ädelfiskesjö.

Observera att allemansrätten inte gäller fiske och att du som besökare därför måste köpa giltigt fiskekort i samband med uppställning av husvagn eller husbil vid Sveaskogs ädelfiskesjöar! 

Vill du bara campa så finns många iordningställda rastplatser tillgängliga på Malingsbo-Kloten området där det är möjligt att stanna en natt vederlagsfritt enligt allemansrätten. På dessa platser tar du själv hand om sopor och latrin.

Eldning/grillning är endast tillåten på anvisade eldningsplatser. När eldningsförbud råder är all eldning/grillning förbjuden.