Välkommen att fiska i Malingsbo-Kloten

Malingsbo-Kloten är ett stort naturskönt barrskogsområde i högländ och kuperad terräng, med insprängda myrområden, sjöar och vattendrag som erbjuder goda möjligheter för fiske och friluftsliv. Här finns vatten för såväl sportfiskaren som för nybörjaren och familjen. Området delas av tre län; Dalarna, Västmanland och Örebro. Du hittar hit enklast via väg 233 mellan Skinnskatteberg och Kopparberg. Delar av området ligger inom Ekopark Malingsbo. 

Här finns ett stort utbud av fiskevatten som det är möjligt att köpa fiskekort till, för såväl sportfiskaren som för nybörjaren och familjen. Fisket i Malingsbo–Kloten är uppdelade i fyra kategorier av fiskekort. Våra vatten är indelade efter fiskesätt - flugfiske, spinnfiske och mete. De olika färgmarkeringarna på kartan visar våra vatten, var du får fiska och vilken typ av fiskekort som krävs.

Ädelfiske Malingsbo-Kloten

Röda vatten (RB)
I röda vatten är det "put and take fiske" efter inplanterad regnbåge. I alla röda vatten får du välja på flugfiske, spinnfiske eller mete. Röda vatten är: Rågåstjärn och Lilla Djurlången.

Rosa vatten (RB)
I våra rosa vatten gäller endast flugfiske och ”put and take” fiske efter inplanterad regnbåge.
Rosa vatten är: Abborrtjärn, Mellantjärn och Hedströmmen (Hedströmmen nedströms väg 233 – Nyhammardammen (regnbåge)

Lila vatten (Ö)
Hedströmmen nedströms Nyhammardammen – Nedre Borgfors är det flugfiske med hullinglös krok efter öring. All fiske sker efter ”catch and release-principen" (C&R), dvs att all fisk återutsätts igen. (Öring)

Gröna vatten – Kvoterat fiske (Ö & R)
I Gröna vatten är det förhandsbokning, här gäller endast flugfiske med hullinglös krok och att man fiskar efter ”catch and release-principen" (C&R), dvs att all fisk återutsätts igen. Gröna vatten är: Skälsjöarna

Familjesjöar Malingsbo

Orangea vatten (RB, G, A)
I våra orangea vatten prioriterar vi ett avstämt fiske i en vacker omgivning framför antal kg fisk. Förutom gädda och abborre som förekommer naturligt i våra Familjesjöar så förstärks sjöarna med utsättningar av laxartad fisk upp till fyra gånger per år. I orangea vatten får du välja på flugfiske, spinnfiske eller mete. Orangea vatten är: Långtjärnarna och Ljustjärn.

Naturvatten Malingsbo – Kloten

Gula vatten med naturlig reproducerande fiskbestånd. (G, A, Ö)
I de "gula vattnen" erbjuder vi ett intimt flugfiske efter öring i framförallt Hedströmmens övre källflöden. Här gäller endast ”catch and release-principen" (C&R), dvs att all fisk återutsätts igen. Dessa högintressanta naturvatten är värdefulla för alla sportfiskare som inte sätter fångsten i form av antal fiskar och kilo främst på önskelistan. Gula vatten är: Håltjärnarna, Spannån, Skräddartorpsån, Lumsån samt alla gulmarkerade vatten på kartan.

Blåa vatten (G,A)
I Blåa vatten får du välja på flugfiske, spinnfiske eller mete. Här erbjuder vi ett fiske efter framförallt gädda och abborre, men även efter vitfisk. Några "blå vatten" att nämna är Stora
Korslången, Långvattnet och Malingsbosjön som är kända för sina stora gäddor. Blåa vatten är mörkblåmarkerade på kartan.

Köp fiskekort

Vi använder oss av ifiske.se för vår fiskekortsförsäljning. Här finns möjlighet till flera olika betalningsalternativ.

Köp fiskekort: Ädelfiske Malingsbo-Kloten 

Köp fiskekort: Familjesjöar  

Köp fiskekort: Naturvatten

I kartan ser du vilka fiskevatten som ingår i Malingsbo-Kloten. De är markerade i olika färger utifrån vilket fiskekort som gäller.

Campingförbud Husvagnsbild Malingsbo.jpg

Bästa besökare!

Vid Sveaskogs ädelfiskesjöar arbetar vi aktivt med att tillhandahålla en god fiskeupplevelse för den som väljer att besöka oss och fiska!
Det finns spänger och bryggor, vissa är även anpassade för rörelsehindrade.

Sveaskog har för detta ädelfiske iordningställt ett flertal uppställningsplatser för husbilar/husvagnar i anslutning till dessa ädelfiskesjöar. För detta tar vi som markägare ut en avgift i form av fiskekort. Pengarna från fiskekortsförsäljningen går tillbaka till verksamheten genom isättning av fisk, sopkörning, städning och tömning av toaletter i området. Soptunnor och dass ska endast nyttjas av de som innehar giltigt fiskekort för aktuell ädelfiskesjö.

Observera att allemansrätten inte gäller fiske och att du som besökare därför måste köpa giltigt fiskekort i samband med uppställning av husvagn eller husbil vid Sveaskogs ädelfiskesjöar! 

Vill du bara campa så finns många iordningställda rastplatser tillgängliga på Malingsbo-Kloten området där det är möjligt att stanna en natt vederlagsfritt enligt allemansrätten. På dessa platser tar du själv hand om sopor och latrin.

Eldning/grillning är endast tillåten på anvisade eldningsplatser. När eldningsförbud råder är all eldning/grillning förbjuden.