Fångstrapportering i Malingsbo-Kloten

En livskraftig vild öringstam är en förutsättning för att den rödlistade flodpärlmusslan ska kunna leva vidare i Hedströmmen, samtidigt som vi vill skapa ett hållbart och anpassat fiske efter vild öring. Därför behöver vi er hjälp när det gäller fångstrapportering och information från era fisketurer till framförallt Hedströmmen men också från våra andra naturliga ädelfiskevatten i Malingsbo Kloten.

När en Hedströmsöring vuxit upp och blivit stor är den en väldigt viktig fisk för föryngringen och flodpärlmusslan och behöver därför sättas tillbaka om den fångats.

Läs mer här vad man bör tänka på vid en återutsättning 

Fångstrapporteringen fyller flera funktioner. Det är ett utmärkt sätt för dig som gäst att komma ihåg dina fångster. Rapporterna ger också en utmärkt grund för att vi skall kunna arbeta med en bra fiskevård och kunna leva upp till vårt motto om 'Ett hållbart fiske' år efter år.

Här kan ni lämna fångstrapport

Med information om hur ni upplever fisket samt hur mycket fisk som tas upp eller återutsätts får vi en bild av hur fiskpopulationen ser ut och kan anpassa fiskevårdande åtgärder och fångstuttag efter detta. Vår ambition och förhoppning är att du som gäst ska fortsätta att trivas med ditt fiske i Hedströmmen och komma tillbaka.

OBS! Alla som rapporterar in sina fiskar är med i utlottningen av dagkort till våra ädelfiskefiskevatten i Malingsbo Kloten och Krampen.

Fångstrapportering