Flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan lever i strömmande vatten med god vattenkvalitet. Man kan säga att den är en sorts kvalitetsstämpel på vattnet. Finns det flodpärlmusslor i ett vattendrag, så är vattnet rent. Om de dessutom förökar sig och förekommer i alla storlekar fungerar hela vattenekosystemet bra.

Den äldsta musslan som man hittat var cirka 250 år och hittades i en bäck nära Jokkmokk. Att det finns öring i vattendragen är alltså en förutsättning för att flodpärlmusslan ska kunna föryngra sig och bli fler. Studier har visat att det är yngre öring som fungerar bäst som värdfisk. Äldre fisk har bättre immunförsvar och riskerar att stöta bort de små musselparasiterna, så att de inte hinner växa färdigt.

Så mår flodpärlmusslorna i Hedströmmen

Flodpärlmussla finns fortfarande kvar på några platser i Hedströmmens vattensystem. I huvudfåran i Hedströmmens naturreservat vid Karmansbo lever ett fåtal flodpärlmusslor tillsammans med stora mängder allmänna dammusslor (en betydligt vanligare mussla). Uppe i Baggådalen i huvudfåran finns det fler än 600 stycken. Här förekommer inga andra musslor utan bara flodpärlmusslor. Allra flest (cirka 3000 stycken) finns det i lilla Håltjärnsbäcken som mynnar i Hedströmmen strax nedströms Nedre Borgfors. Här finns dessutom flodpärlmusslor som är mindre än 5 cm (cirka 20 år gamla), vilket tyder på en viss föryngring, något som saknas helt i Hedströmmens huvudfåra

Läs mer om flodpärlmusslan i Hedströmmen på Skogsstyrelsens sida