Sveaskogs fiskekort

Sveaskog har olika fiskekort - här finns något för alla! I norr finner du sträckor för öring- och harrfiske, skogstjärnar med abborre och gädda samt älvsträckor där laxen trivs. I söder kan du fiska abborre, gädda, mört, braxen, sutare, ål, björkna, ruda och andra mer udda arter. 

Inom några av våra områden kan du välja om du vill fiska i naturvatten eller i put & take, där utsättning av fisk sker. I de flesta områden fiskar du i naturvatten med naturligt reproducerande fiskbestånd.

Köp Sveaskogs fiskekort

Alla våra fiskekort kan köpas online. Klicka på respektive fiskekort så kommer du till köpsidan där du hittar information om priser, fiskeregler, kartor, samt vilka vatten som ingår i respektive fiskekort. Fiskekort kan även köpas hos någon av våra återförsäljare.

   
Fiskekort Fiske Nord köp online
Fiskekort Fiske Syd köp online
Fiskekort Hjälmare kanal köp online
Fiskekort Hornslandet  köp online 
Fiskekort Krampensjöarna köp online
Fiskekort Malingsbo-Kloten   köp online
Fiskekort Skälsjöarna köp online
   

Fiskeregler

Som ett led i Sveaskogs arbete för en hållbar utveckling av fisket och för att värna livsmiljön ber vi dig uppmärksamma våra villkor innan du beger dig ut till våra fiskevatten. Fiskereglerna för de olika fiskekortsområdena hittar du under respektive fiskekort.

Den svenska allemansrätten

Den svenska allemansrätten ger sportfiskaren större frihet än i något annat land. Allemansrätten är frihet under ansvar och du som sportfiskare ansvarar för att inte fånga mer fisk än vad du har användning för, samt att inte sälja fångsten och att visa naturhänsyn. Allt fiske med handredskap är fritt längs hela Sveriges kust, liksom i de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön. På andra ställen måste du i regel skaffa ett tillstånd för sportfiske. Det gör du genom att köpa fiskekort eller genom att be vattenägaren om lov.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.