Välkommen till Krampensjöarna

Krampen är ett naturskönt område i västra delen av Bergslagen mellan orterna Lindesberg i Örebro län och Skinnskatteberg och Kolsva i Västmanlands län. I Krampensjöarna finns det stora möjligheter för friluftsliv och put & take-fiske efter regnbågslax.

Fångstrapportering 2022

Nu är utlottningen av ett fiskekort (Dagkort) för de som lämnat in sina fångstrapporter i våra ädelfiskevatten i Malingsbo Kloten och Krampen samt våra naturvatten (Årskort) i Malingsbo Kloten under 2022 klar. Det är roligt att inrapporteringen från våra besökare varit så stor. Över 2000 rapporter lämnades in. 

Vinnarna kommer att underrättas via mail. Grattis till er!

Fångstrapporteringen fyller flera funktioner. Det är ett utmärkt sätt för dig som gäst att komma ihåg dina fångster. För vår del är det intressant att se hur fiskpopulationen ser ut framför allt i våra naturvatten med gädda, abborre, öring, röding m.fl. Rapporterna ger oss en grund för hur vi skall kunna arbeta med en bra fiskevård och kunna leva upp till vårt motto om "Ett hållbart fiske" år efter år. För andra arter (Put and take) är rapportering önskvärd, men ingen skyldighet. Vår ambition och förhoppning är att du som gäst ska fortsätta att trivas med ditt fiske i våra vatten och komma tillbaka.

 

Våra vatten är indelade efter fiskesätt - flugfiske, spinnfiske och mete. De olika färgmarkeringar på kartan visar våra vatten och var du får fiska och vilken typ av fiskekort som krävs. (Se pdf med fiskeregler)

Perfekta förhållanden för isfiske i Sveaskogs vatten i Bergslagen just nu. Ädelfiske Krampensjöarna - Stor Krampen, Ädelfiske Malingsbo Kloten - Lilla Djurlången.

Våra övriga ädelfiskevatten är stängda för all fiske till dess att isen går upp igen i vår.

Ny fisk är isatt i Lilla Djurlången och Stor Krampen.

Var försiktiga om ni ska gå ut på isarna, gå aldrig ut ensam och ha med er alltid isdubbar och livlina.

Köp fiskekort

Vi använder oss nu av ifiske.se för vår fiskekortsförsäljning. Här finns möjlighet till flera olika betalningsalternativ.

Köp fiskekort ädelfiske

 

I kartan ser du vilka fiskevatten som ingår i Krampensjöarna

Ädelfiske Krampen 

Röda vatten
I röda vatten är det "put and takefiske" efter inplanterad regnbåge.
I alla röda vatten får du välja på flugfiske, spinnfiske eller mete. Röda vatten är Stor Krampen, Lilla Krampen, Hällsjön och Holmsjön.

Rosa vatten
I rosa vatten gäller endast flugfiske i Bredtjärn.