Välkommen till Krampensjöarna

Välkommen till Krampensjöarna

Krampen är ett naturskönt område i västra delen av Bergslagen mellan orterna Lindesberg i Örebro län och Skinnskatteberg och Kolsva i Västmanlands län. I Krampensjöarna finns det stora möjligheter för friluftsliv och put & take-fiske efter regnbågslax.

Våra vatten är indelade efter fiskesätt - flugfiske, spinnfiske och mete. De olika färgmarkeringar på kartan visar våra vatten och var du får fiska och vilken typ av fiskekort som krävs.

Efter höstens krafttag med att kalka Bredtjärn startar vi upp fisket igen i tjärnen. Välkomna!

Köp fiskekort

Vi använder oss nu av ifiske.se för vår fiskekortsförsäljning. Här finns möjlighet till flera olika betalningsalternativ.

Köp fiskekort ädelfiske

 

Ädelfiske Krampen 

Röda vatten
I röda vatten är det "put and takefiske" efter inplanterad regnbåge.
I alla röda vatten får du välja på flugfiske, spinnfiske eller mete. Röda vatten är Stor Krampen, Lilla Krampen, Hällsjön och Holmsjön.

Rosa vatten
I rosa vatten gäller endast flugfiske i Bredtjärn.

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2017-04-20