Jaktkort småvilt Malingsbo-Kloten

Jaga småvilt på egen hand i hjärtat av Bergslagen. Endast 2,5 timmar från Stockholm kan du jaga hare och skogsfågel i det populära området Malingsbo-Kloten. Du jagar inom den så kallade Kungamarken i ett omväxlande och kuperat landskap med skog och jordbruksbygd, rikt på sjöar och tjärnar.

Köp jaktkort småvilt

  

Om områdena

Jakten sker på tio områden om ca 600-1200 hektar vardera. Varje område disponeras exklusivt av ett sällskap om 1-4 jägare per dag.

  • Lövtjärnsberget, 575 ha – kuperad terräng, mestadels barrskog, viss odlad mark och enstaka myrar. Objektsnummer i WeHunt: 202722.
  • Haraldstorp, 695 ha – en del ungskog, hyggen samt åkermark. Lätt terräng, flackt och långsluttande. Objektsnummer i WeHunt: 202723.
  • Tjäderleken, 565 ha – relativt flackt område dominerat av barrskog, en del ungskog. Objektsnummer i WeHunt: 202724.
  • Nyforsberget, 788 ha – höglänt och barrskogsdominerat område med visst inslag av myrmarker. Objektsnummer i WeHunt: 202725.
  • Skogseldsberget, 905 ha – kuperat och sjönära, barrskogsdominerat område. Vi ber er uppmärksamma att det finns vägar som är låsta på grund av sommarstugor och fiskesjöar. Vägarna i väster samt vägen till Skogseldsberget är öppen. Det går även att gå över Djurlångsån in i området från öster. Objektsnummer i WeHunt: 206538.
  • Källan, 647 ha – kuperat med en brant mot väg och sjö. Centrala delar är en stor platå med medelålders skog och mossmark. Objektsnummer i WeHunt: 5425.
  • Lumsberget, 720 ha – marker runt Lumsberget med skog i alla åldrar. Myrmark i de södra delarna. Området kring bergtäkten är låst, detta berör bara den delen i sydväst. Objektsnummer i WeHunt: 5527.
  • Norra Gräsberg, 1213 ha – större sammanhängande mark med inslag av tjärnar och större myrmarker. Objektsnummer i WeHunt: 204960.
  • Södra Gräsberg, 782 ha – gränsar mot större vattendrag, ungskogar och myrmarker. Objektsnummer i WeHunt: 204961.
  • Hökmossen, 753 ha – marker på gångavstånd från Fritidsbyn i Kloten. Skog i alla åldrar samt låglänt mark. Vägen mot fiskesjöar i mitten av marken är oftast låst. Objektsnummer i WeHunt: 300227.

Jakt sker inom bokat område och bedrivs på egen hand. Sveaskog har ingen personal på plats som kan visa marker eller låsa upp eventuella låsta bommar. I det fall det finns bommar så är det för att skydda privat egendom och uthyrda fiskesjöar, detta framgår i respektive beskrivning. Alla marker går att komma åt utan nycklar från olika håll.

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Bergslagen. Detta gäller även rovdjur och då i synnerhet varg vilket skall tas i beaktande vid löshundsjakt. Hittills har det inte hänt något med jakthundar som kommit till vår kännedom.
Nedlagt vilt tillfaller jägare utan tillkommande avgifter.

Kortet gäller allt småvilt bortsett från rådjur och bäver. Vildsvin och björn räknas som högvilt och är inte tillåtet med detta jaktkort

Boende

Se länk om Rovsveden och Luthmans. I området finns även campingplats och stugbyar. 

Hitta hit

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.