Jaktkort småvilt Malingsbo-Kloten

Jaga småvilt på egen hand i hjärtat av Bergslagen. Endast 2,5 timmar från Stockholm kan du jaga hare och skogsfågel i det populära området Malingsbo-Kloten. Du jagar inom den så kallade Kungamarken i ett omväxlande och kuperat landskap med skog och jordbruksbygd, rikt på sjöar och tjärnar.

Köp jaktkort småvilt

Priser

  • 400 SEK per vuxen och dag
  • 260 SEK per ungdom och dag

Ingår i priset: Jaktkort småvilt för bokat område

Period: Jan, feb, mar, aug, sep, okt, nov, dec

Ungdomspris gäller för dig som ännu inte fyllt 26 år.

Bag limit

Baglimit gäller för samtliga av följande skogsfågelarter: tjäder, orre, järpe samt ripa. Oavsett kön gäller max 2 st fåglar per dygn.

Kortet gäller småvilt. Kortet gäller inte för rådjur och bäver. Vildsvin och björn räknas som högvilt och är inte tillåtet med detta jaktkort.

Om områdena

Jakten sker på tio områden om cirka 600 - 1 200 hektar vardera. Varje område disponeras exklusivt av ett sällskap om 1-4 jägare per dag.

Jakt sker inom bokat område och bedrivs på egen hand. Sveaskog har ingen personal på plats som kan visa marker eller låsa upp eventuella låsta bommar. I det fall det finns bommar så är det för att skydda privat egendom och uthyrda fiskesjöar, detta framgår i respektive beskrivning. Alla marker går att komma åt utan nycklar från olika håll.

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Bergslagen. Detta gäller även rovdjur och då i synnerhet varg vilket skall tas i beaktande vid löshundsjakt. Hittills har det inte hänt något med jakthundar som kommit till vår kännedom. Nedlagt vilt tillfaller jägare utan tillkommande avgifter.

Lövtjärnsberget, 575 ha – kuperad terräng, mestadels barrskog, viss odlad mark och enstaka myrar. Objektsnummer i WeHunt: 202722.

Haraldstorp, 695 ha – en del ungskog, hyggen samt åkermark. Lätt terräng, flackt och långsluttande. Objektsnummer i WeHunt: 202723.

Tjäderleken, 565 ha – relativt flackt område dominerat av barrskog, en del ungskog. Objektsnummer i WeHunt: 202724.

Nyforsberget, 788 ha – höglänt och barrskogsdominerat område med visst inslag av myrmarker. Objektsnummer i WeHunt: 202725.

Skogseldsberget, 905 ha – kuperat och sjönära, barrskogsdominerat område. Vi ber er uppmärksamma att det finns vägar som är låsta på grund av sommarstugor och fiskesjöar. Vägarna i väster samt vägen till Skogseldsberget är öppen. Det går även att gå över Djurlångsån in i området från öster. Objektsnummer i WeHunt: 206538.

Källan, 647 ha – kuperat med en brant mot väg och sjö. Centrala delar är en stor platå med medelålders skog och mossmark. Objektsnummer i WeHunt: 5425.

Lumsberget, 720 ha – marker runt Lumsberget med skog i alla åldrar. Myrmark i de södra delarna. Området kring bergtäkten är låst, detta berör bara den delen i sydväst. Objektsnummer i WeHunt: 5527.

Norra Gräsberg, 1213 ha – större sammanhängande mark med inslag av tjärnar och större myrmarker. Objektsnummer i WeHunt: 204960.

Södra Gräsberg, 782 ha – gränsar mot större vattendrag, ungskogar och myrmarker. Objektsnummer i WeHunt: 204961.

Hökmossen, 753 ha – marker på gångavstånd från Fritidsbyn i Kloten. Skog i alla åldrar samt låglänt mark. Vägen mot fiskesjöar i mitten av marken är oftast låst. Objektsnummer i WeHunt: 300227.

Boende

Se länk om Rovsveden och Luthmans. I området finns även campingplats och stugbyar. 

Villkor

  • Alla jägare ska kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal förordnad jakttillsynsman samt tjänsteman inom Sveaskog. Du ombeds därför att ange ett mobilnummer vid bokningen där vi kan nå dig under jaktdagen för att kontrollera ovan nämnda.
  • Så betalar du statligt jaktkort
  • Att resa med skjutvapen (från Norge eller annat EU-land)

Allmänna regler

  • Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.
  • Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

    Allmänna reglerGeneral rules

Kontakt

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor om jaktområdet eller allmänna frågor om jakt.

Telefon: 0771-787 100
Skicka e-post till Kundcenter

Frågor om bokning och betalning
Vid frågor om bokning och betalning, kontakta vår officiella leverantör By Nordiq så hjälper de dig.
Call center: 0411 – 23 66 00 
Skicka e-post till By Nordiq

Generella bokningsvillkor

WeHunt

Du som jagar på Sveaskogs marker kan ta del av uppladdade kartor med gränser i appen WeHunt.

Läs mer om samarbetet mellan WeHunt och Sveaskog

Hitta hit