Jakträtt småvilt Östra Örträsk VVO

Nu erbjuder vi jakträtter på marken Östra Örträsk. Du väljer om du vill jaga med trädskällare, bedriva jakt på hare eller uppleva en spännande vinterjakt på skogsfågel. Här finns även chans till jakt på bäver. Du jagar på egen hand eller i sällskap med jakthund i den varierande terrängen.

Köp jakträtt

  

Om området

Ett cirka 10 900 hektar stort område bestående av mestadels brukad skog tillsammans med odlingslandskap. Området rymmer en del sjöar och ett flertal vattendrag. Jaktmarken ligger i Lycksele kommun norr om Örträsk, ca 60 km sydöst om Lycksele och 85 km nordväst om Umeå.

Jakträtten gäller för jakt efter övrigt vilt (ej älg), i enlighet med VVO regler. Sveaskog äger ca 4 500 hektar inom Örträsk VVO och disponerar 64 st jakträtter för övrigt vilt på hela arealen om ca 10 900 hektar. Jakträttsbevis som löses hos Östra Örträsk VVO tillkommer.

Avtalstiden är för jaktåret 2021/2022, 1/7-30/6 och upphör att gälla, utan uppsägning, vid jaktårets slut.

När du genomför köpet godkänner du avtalsvillkoren. När köpet genomförts ska köparen kontakta Östra Örträsk VVO. Avtalsvillkoren ska skrivas ut och uppvisas för Östra Örträsk VVO tillsammans med betalningsbekräftelsen, därefter kan ett jakträttsbevis för övrigt vilt lösas. För att lösa jakträttsbevis kontakta Örträsk VVO. Kontaktperson VVO: Lars Örtengren, 070-374 9867, e-mail: lars.ortengren@outlook.com

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Västerbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

 

Hitta hit

  

Villkor

  • Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med STOR respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.
  • Jägare ska kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal förordnad jakttillsynsman samt tjänsteman inom Sveaskog. Du ombeds därför att ange ett mobilnummer vid bokningen där vi kan nå dig under jaktdagen för att kontrollera ovan nämnda.
  • Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av Avtalsvillkoren.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.