Jakträtt småvilt Östra Örträsk VVO

Nu erbjuder vi jakträtter på marken Östra Örträsk. Du väljer om du vill jaga med trädskällare, bedriva jakt på hare eller uppleva en spännande vinterjakt på skogsfågel. Här finns även chans till jakt på bäver. Du jagar på egen hand eller i sällskap med jakthund i den varierande terrängen.

Köp jakträtt

 

Om området

Ett cirka 10 900 hektar stort område bestående av mestadels brukad skog tillsammans med odlingslandskap. Området rymmer en del sjöar och ett flertal vattendrag. Jaktmarken ligger i Lycksele kommun norr om Örträsk, ca 60 km sydöst om Lycksele och 85 km nordväst om Umeå.

Jakträtten gäller för jakt efter övrigt vilt (ej älg), i enlighet med VVO regler. Sveaskog äger ca 4 500 hektar inom Örträsk VVO och disponerar 64 st jakträtter för övrigt vilt på hela arealen om ca 10 900 hektar. Jakträttsbevis som löses hos Östra Örträsk VVO tillkommer.

Avtalstiden är för jaktåret 2023/2024, 1/7-30/6 och upphör att gälla, utan uppsägning, vid jaktårets slut.

När du genomför köpet godkänner du avtalsvillkoren. När köpet genomförts ska köparen kontakta Östra Örträsk VVO. Avtalsvillkoren ska skrivas ut och uppvisas för Östra Örträsk VVO tillsammans med betalningsbekräftelsen, därefter kan ett jakträttsbevis för övrigt vilt lösas. För att lösa jakträttsbevis kontakta Örträsk VVO. Kontaktperson VVO: Ewa Stuge, tel: 070-654 42 27, e-post: ewa.stuge@gmail.com

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Västerbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

 

Priser

  • 800 SEK per vuxen. Avgift för jakträttsbevis tillkommer.
  • 480 SEK per ungdom. Avgift för jakträttsbevis tillkommer.

Ingår i priset: Jakträttsupplåtelse övrigt vilt för området

Period: Hela året

Ungdomspris gäller för dig som ännu inte fyllt 26 år.

Villkor

  • Alla jägare ska kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal förordnad jakttillsynsman samt tjänsteman inom Sveaskog. Du ombeds därför att ange ett mobilnummer vid bokningen där vi kan nå dig under jaktdagen för att kontrollera ovan nämnda.
  • Så betalar du statligt jaktkort
  • Att resa med skjutvapen (från Norge eller annat EU-land)

Allmänna regler

  • Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.
  • Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

    Allmänna reglerGeneral rules

Kontakt

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor om jaktområdet eller allmänna frågor om jakt.

Telefon: 0771-787 100
Skicka e-post till Kundcenter

Frågor om bokning och betalning
Vid frågor om bokning och betalning, kontakta vår officiella leverantör By Nordiq så hjälper de dig.
Call center: 0411 – 23 66 00 
Skicka e-post till By Nordiq

Generella bokningsvillkor

WeHunt

Du som jagar på Sveaskogs marker kan ta del av uppladdade kartor med gränser i appen WeHunt.

Läs mer om samarbetet mellan WeHunt och Sveaskog

Hitta hit