Jaktkort småvilt Malå

Jakt på småvilt som skogsfågel, rådjur eller hare i Västerbottens skogar. Du jagar på egen hand i ett vidsträckt område, kanske i sällskap med jakthund eller i sakta mak med skidor under vintern.

Köp jaktkort småvilt

  

Om området

Ett område om cirka 6000 hektar som består av flera olika skiften, i stort sett sammanhängande. Mestadels barrskog där yngre skog och hyggen dominerar. Här finns även inslag av sjöar och myrar. Väg löper genom hela området. Området ligger ca 20 km väst om Malå.

Under tiden för älgjakt SKA småviltjägare kontakta älgjaktlaget före påbörjad jakt. Kontaktperson älgjaktlag: Malå Vännäs jaktklubb 070-275 67 25.

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Västerbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

Objektsnummer i WeHunt: 202166.

 

Hitta hit

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.