Jaktkort småvilt Särna Idre Älvdalen

Ditt eget jaktäventyr i skogarna kring Särna i norra Dalarna. Du som har lokal anknytning har möjlighet att köpa årskort på hela området. Dagskort för mindre delområden är öppna för alla att boka.

Köp jaktkort småvilt

Dagskort

Fjätälven

Fjätälven omfattar ca 11 500 ha. Området är talldominerat med inslag av myrar och hårdbackar. Inom jaktområdet finns Ekopark Fjätälven. På området säljs max 12 dagkort per dag. 

Objektsnummer i WeHunt: 205792.

Foskros

Foskros omfattar ca 6 600 haOmråde med fjällnära karaktär. Inom området finns rengärde och vid vissa tidpunkter sker verksamhet med samling av ren i samband med renslakt. Området är därför ej tillgängligt för bokning under större delen av september. På området säljs max 7 dagkort per dag. 

Objektsnummer i WeHunt: 205790.

Granåsen

Granåsen omfattar ca 14 500 ha. Området är varvat med myrar och skog. På området säljs max 17 dagkort per dag. Inom området finns reservat bl.a. Fjätfallen-Kryptjärns Naturreservat (259 ha). Inom reservatet gäller jaktkortet

Objektsnummer i WeHunt: 205794.

Gröveldalen

Gröveldalen omfattar ca 12 000 ha. Området ligger på ca 600 m ö h i en fin dalgång. På området säljs max 12 dagkort per dag.

Objektsnummer i WeHunt: 205789.

Guttuån

Guttuån omfattar ca 6 400 ha. Området ligger i västra Idre och gränsar mot Norge samt fina vattendrag. På området säljs max 7 dagkort per dag.

Objektsnummer i WeHunt: 205788.

Idre Fjäll

Idre Fjäll omfattar  ca 6 100 ha. Jaktområdet är av fjällnära karaktär. På området säljs max 6 dagkort per dag.

Objektsnummer i WeHunt: 205791.  

Tranuberget

Tranuberget omfattar ca 6 000 ha. Området ligger till stora delar inom Ekopark Tranuberget som håller höga naturvärden. På området säljs max 6 dagkort per dag. 

Objektsnummer i WeHunt: 205787. 

Älvdalen västra

Älvdalen västra omfattar ca 21 500ha. Ett stort område med lite torra talldominerade områden med insprängda myrar. På området säljs max 22 dagkort per dag.

Objektsnummer i WeHunt: 205795. 

Älvdalen östra

Älvdalen östra omfattar ca 19 600ha. Område med talldominerat landskap med insprängda myrar. Inom kortjaktsområdet finns ett naturreservat, Rensjön, på ca 750 ha där endast jakt på räv och hare är tillåtet. Ta del av reservatsföreskrifterna. På området säljs max 20 dagkort per dag. 

Objektsnummer i WeHunt: 205796.

Östra Fjäten

Östra Fjäten omfattar ca 12 800 ha. Talldominerat område med insprängda myrar och bäckar. På området säljs max 13 dagkort per dag.

Objektsnummer i WeHunt: 205793. 

  

Årskort

Området innefattar en areal på ca 120 000 ha. 

Årstillstånd är endast berättigat för personer med lokal anknytning.

Personer med ”lokal anknytning”, betraktas personer som bor i Älvdalens kommun eller jagar älg i ett Sveaskogslag i Älvdalens kommun, äger fastighet inom kommunen, Sveaskogs personal, eller personer som på annat sätt av Sveaskog anses ha en lokal anknytning. Du ska vid kontroll kunna verifiera din rätt till årskort. Undrar du om du har rätt till årskort kan du kontakta anders.johansson@sveaskog.se

Årstillstånd medger ej rätt till jaktgäst. Ev. jaktgäst löser dygnskort på aktuellt jaktområde. 

Inom kortjaktsområdet finns ett naturreservat där det endast är tillåtet att jaga räv och hare. Detta är Rensjöns Naturreservat (ca 750ha). Mer information finns i bifogade pdf Rensjöns naturreservat

OBS! Under september månad är området Foskros avstängt för småviltsjakt med hänsyn till renskötsel.

Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.