Jaktkort småvilt Särna Idre Älvdalen

Jaktkort småvilt Särna Idre Älvdalen

Ditt eget jaktäventyr i skogarna kring Särna i norra Dalarna. Du som har lokal anknytning har möjlighet att köpa årskort på hela området. Dygnskort för mindre delområden är öppna för alla att boka.

Köp jaktkort småvilt

  

Årskort

Området innefattar en areal på ca 120 000 ha. 

Årstillstånd är endast berättigat för personer med lokal anknytning.

Personer med ”lokal anknytning”, betraktas personer som bor i Älvdalens kommun eller jagar älg i ett Sveaskogslag i Älvdalens kommun, äger fastighet inom kommunen, Sveaskogs personal, eller personer som på annat sätt av Sveaskog anses ha en lokal anknytning. Du ska vid kontroll kunna verifiera din rätt till årskort. Undrar du om du har rätt till årskort kan du kontakta anders.johansson@sveaskog.se

Årstillstånd medger ej rätt till jaktgäst. Ev. jaktgäst löser dygnskort på aktuellt jaktområde. 

Inom kortjaktsområdet finns ett naturreservat där det endast är tillåtet att jaga räv och hare. Detta är Rensjöns Naturreservat (ca 750ha). Mer information finns i bifogade pdf Rensjöns naturreservat

OBS! Under september månad är området Foskros avstängt för småviltsjakt med hänsyn till renskötsel.

Dygnskort

Fjätälven - ca 11 500 ha. Området är talldominerat med inslag av myrar och hårdbackar. Inom jaktområdet finns Ekopark Fjätälven. På området säljs max 12 dagkort per dag. Upplåtelse-ID i WeHunt: 205792.

Foskros - ca 6 600 haOmråde med fjällnära karaktär. Inom området finns rengärde och vid vissa tidpunkter sker verksamhet med samling av ren i samband med renslakt. Området är därför ej tillgängligt för bokning under större delen av september. På området säljs max 7 dagkort per dag. Upplåtelse-ID i WeHunt: 205790.

Granåsen - ca 14 500 ha. Området är varvat med myrar och skog. På området säljs max 17 dagkort per dag. Inom området finns reservat bl.a. Fjätfallen-Kryptjärns Naturreservat (259ha). Inom reservatet gäller jaktkortet 1 år. Upplåtelse-ID i WeHunt: 205794.

Gröveldalen - ca 12 000 ha. Området ligger på ca 600 m ö h i en fin dalgång. På området säljs max 12 dagkort per dag. Upplåtelse-ID i WeHunt: 205789.

Guttuån - ca 6 400 ha. Området ligger i västra Idre och gränsar mot Norge samt fina vattendrag. På området säljs max 7 dagkort per dag. Upplåtelse-ID i WeHunt: 205788.

Idre Fjäll -  ca 6 100 ha. Jaktområdet är av fjällnära karaktär. På området säljs max 6 dagkort per dag. Upplåtelse-ID i WeHunt: 205791.  

Tranuberget - ca 6 000 ha. Området ligger till stora delar inom Ekopark Tranuberget som håller höga naturvärden. På området säljs max 6 dagkort per dag. Upplåtelse-ID i WeHunt: 205787. 

Älvdalen västra - ca 21 500ha. Ett stort område med lite torra talldominerade områden med insprängda myrar. På området säljs max 22 dagkort per dag. Upplåtelse-ID i WeHunt: 205795. 

Älvdalen östra - ca 19 600ha. Område med talldominerat landskap med insprängda myrar. Inom kortjaktsområdet finns ett naturreservat, Rensjön, på ca 750 ha där endast jakt på räv och hare är tillåtet. Ta del av reservatsföreskrifterna. På området säljs max 20 dagkort per dag. Upplåtelse-ID i WeHunt: 205796.

Östra Fjäten - ca 12 800 ha. Talldominerat område med insprängda myrar och bäckar. På området säljs max 13 dagkort per dag. Upplåtelse-ID i WeHunt: 205793. 

 

Hitta hit

  

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Villkor

  • Alla jägare ska kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal förordnad jakttillsynsman samt tjänsteman inom Sveaskog. Du ombeds därför att ange ett mobilnummer vid bokningen där vi kan nå dig under jaktdagen för att kontrollera ovan nämnda.
  • Så betalar du statligt jaktkort
  • Att resa med skjutvapen (från Norge eller annat EU-land)
Senast uppdaterad: 2022-04-05