Jaktkort Fredrika

Jaktkort Fredrika

Här jagar du på talldominerade marker lämpliga för jakt efter skogsfågel och hare. En del av jaktområdena ingår i vackra Ekopark Käringberget. Flera av markerna erbjuder vackra vyer utifrån höjdlägena. Total jaktareal cirka 10 000 ha.

Köp jaktkort

  

Om områdena

Björnberget, 548 ha - Max antal jägare per dag: 1 st
Varierat område med mestadels talldominerad skog i olika åldrar. Inslag av myrar och mindre granskogsområden.
Kontaktpersoner älgjaktslaget: Kristoffer Persson 070-651 55 94

Granberget, 2488 ha - Max antal jägare per dag: 2 st 
Blandskog av tall och gran i olika åldrar, en kuperad mark med vackra vyer.
Kontaktpersoner älgjaktslaget: Tommy Lundblad 070-886 15 09

Gravsjö, 1792 ha - Max antal jägare per dag: 2 st
Talldominerade marker i med inslag av granområden. Vackra vyer från Oxliden.
Kontaktpersoner älgjaktslaget: Sven-Erik Lövqvist 070-639 09 80, Bo-Leif Bjelkeby 070-355 10 19

Grundsjökullen, 1066 ha - Max antal jägare per dag: 1 st
Talldominerad kuperad mark, medelålders skog med vackra vyer.
Kontaktpersoner älgjaktslaget: Mikael Näslund 070-634 18 37

Käringberget, 3206 ha - Max antal jägare per dag: 3 st
Kuperad talldominerad mark i olika åldrar med inslag av höga naturvärden och lövrika skogar. Ingår i Ekopark Käringberget.
Kontaktpersoner älgjaktslaget: Tony Wallin 070-620 40 48

Lövliden 454 ha - Max antal jägare per dag: 1 st
Kuperat lövrikt område och skogar med höga naturvärden. Ingår i Ekopark Käringberget.
Kontaktpersoner älgjaktslaget: Lars-Göran Nyström 070-346 60 86

Viskaliden 467 ha - Max antal jägare per dag: 1 st
Talldominerad mark med inslag av myrar.
Kontaktpersoner älgjaktslaget: Marcus Sundqvist 070-335 25 57, Rolf Sundqvist 070-680 10 95

Vid småviltsjakt skall jaktledare för älgjaktslaget kontaktas före jakt, se kontaktuppgifter för respektive område. 

Hitta hit

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Priser

 • 100 SEK per vuxen och dag
 • 70 SEK per ungdom och dag
 • 1 500 SEK årskort vuxen  
 • 1 050 SEK årskort ungdom 

Ingår i priset: Jaktkort för området

Period: Hela året

Ungdomspris gäller för dig som ännu inte fyllt 26 år.

För alla områden gäller

 • Årskort och dygnskort berättigar till jakt på småvilt enligt gällande aktuell jakttidstabell. Dock ej lo och järv. Björnjakt räknas inte som småviltsjakt och är upplåtet till älgjaktslag.
 • Småviltsjägaren har att visa hänsyn till eventuell pågående älgjakt och regeln gäller att älgjakt har företräde.
 • Värt att beakta är att älgjakten är som intensivast de två första älgjaktsveckorna i september samt första älgjaktsveckan i oktober. Dygnskortsköp är inte möjligt att boka första älgjaktsveckan i september. 
 • Baglimit gäller för samtliga av följande skogsfågelarter: tjäder, orre, järpe samt ripa. Oavsett kön gäller max 2 st fåglar per dygn.

Kundcenter

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor om jaktområdet eller allmänna frågor om jakt.

Frågor om bokning och betalning
Vid frågor om bokning och betalning, kontakta vår officiella leverantör Nordic Travel AB så hjälper de dig.
Call center: 0411 – 23 66 00 
Skicka e-post till Nordic Travel

Generella bokningsvillkor

Villkor

 • Alla jägare ska kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal förordnad jakttillsynsman samt tjänsteman inom Sveaskog. Du ombeds därför att ange ett mobilnummer vid bokningen där vi kan nå dig under jaktdagen för att kontrollera ovan nämnda.
 • Så betalar du statligt jaktkort
 • Att resa med skjutvapen (från Norge eller annat EU-land)