Jaktkort småvilt Norsjö

Jaktmarken Vidmarken i Västerbottens skogar lockar till härliga jaktdagar efter småvilt. Ensam, med hund eller i sällskap väljer du hur du vill lägga upp din jaktdag - lockjakt, spännande toppjakt på tjäder eller kanske rentav jakt på hare.

Köp jaktkort småvilt

  

Om området

Vidsträckt område om cirka 3 890 ha med flertalet mindre skogsbilvägar. Jaktmarken är kuperad och består av normalt brukad skogsmark med stor andel ungskog i framför allt den västra delen. Området ligger cirka 15 km norr om Norsjö och 80 km väster om Skellefteå.

Under tiden för älgjakt SKA småviltjägare kontakta älgjaktlaget före påbörjad jakt. Kontaktperson älgjaktlag: Benny Lundmark, tel 0918-100 23, e-post benny.lundmark@norsjonet.se

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Västerbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

Objektsnummer i WeHunt: 203142.

 

Hitta hit

  

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.