Jaktkort småvilt Muonio älvdal

Ditt eget jaktäventyr i de vidsträckta skogarna kring Muonio älvdal - Kihlangi, Parkalombolo, Kitkiöjärvi - norr om Polcirkeln. Här jagar du småvilt på egen hand i den varierande terrängen, kanske i sakta mak med skidor eller i sällskap med jakthund på jakt efter skogsfågel, hare, räv eller mård.

Köp jaktkort småvilt

  

Om området

Ett ca 46 550 hektar stort sammanhängande område präglat av brukad kulturskog, bestående huvudsakligen av barrskog. Varierande topografi med stora myrmarker. Området har ett bra utbyggt skogsbilvägsnät och ligger ca 70 km norr om Pajala. 

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Norrbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

Under tiden för älgjakt SKA småviltjägare kontakta älgjaktlaget före påbörjad jakt. 

Kontaktperson för högviltsjaktlag

Kitkiöjärviområdet:
Öster om väg 99 Bjurå JL, Allan Edeblom 070-323 65 54
Väster om väg 99 Uusipalo jaktlag, Hilding Edeblom 070-368 79 62 

Kihlankiområdet:
Kihutisvaara (Norra området) Kihutisselkä JL Roland Grönberg 070-536 62 83.
Ventikkövaara, Naaka Jaktlag, Michael Lumio 070-080 72 27
Paljukkavaara, Tage Lantto 0978-500 89
Kaalamanlaki, Rune Airijoki 070-590 30 23 

Parkalomboloområdet:
Västra området Talisenvaara JL, Mats Lund 070-246 60 21
Östra området Anokangas JL, Niklas Heikki 070-312 21 17

 

Hitta hit

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.