Jaktkort småvilt Muonio älvdal

Ditt eget jaktäventyr i de vidsträckta skogarna kring Muonio älvdal - Kihlangi, Parkalombolo, Kitkiöjärvi - norr om Polcirkeln. Här jagar du småvilt på egen hand i den varierande terrängen, kanske i sakta mak med skidor eller i sällskap med jakthund på jakt efter skogsfågel, hare, räv eller mård.

Köp jaktkort småvilt

 

Om området

Ett ca 46 550 hektar stort sammanhängande område präglat av brukad kulturskog, bestående huvudsakligen av barrskog. Varierande topografi med stora myrmarker. Området har ett bra utbyggt skogsbilvägsnät och ligger ca 70 km norr om Pajala. 

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Norrbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

Under tiden för älgjakt SKA småviltjägare kontakta älgjaktlaget före påbörjad jakt. 

Kontaktperson för högviltsjaktlag

Kitkiöjärviområdet:
Öster om väg 99 Bjurå JL, Allan Edeblom 070-323 65 54
Väster om väg 99 Uusipalo jaktlag, Hilding Edeblom 070-368 79 62 

Kihlankiområdet:
Kihutisvaara (Norra området) Kihutisselkä JL Roland Grönberg 070-536 62 83
Ventikkövaara, Naaka Jaktlag, Michael Lumio 070-668 06 13
Paljukkavaara, Tage Lantto 0978-500 89
Kaalamanlaki, Rune Airijoki 070-590 30 23 

Parkalomboloområdet:
Västra området Talisenvaara JL, Mats Lund 070-246 60 21
Östra området Anokangas JL, Niklas Heikki 070-312 21 17

 

Priser

  • 200 SEK per vuxen och dag
  • 100 SEK per ungdom och dag

Ingår i priset: Jaktkort småvilt för området

Ungdomspris gäller för dig som ännu inte fyllt 26 år. På området säljs max 20 dagkort per dag.

Är du intresserad av att lösa årskort? Kontakta Marcus Jatko, jakt- och klövviltsansvarig.

Bag limit

Baglimit gäller för samtliga av följande skogsfågelarter, oavsett kön. Tjäder, orre och järpe, max 2 st fåglar per dygn. Ripa, max 6 st fåglar per dygn.

Villkor

  • Alla jägare ska kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal förordnad jakttillsynsman samt tjänsteman inom Sveaskog. Du ombeds därför att ange ett mobilnummer vid bokningen där vi kan nå dig under jaktdagen för att kontrollera ovan nämnda.
  • Så betalar du statligt jaktkort
  • Att resa med skjutvapen (från Norge eller annat EU-land)

Allmänna regler

  • Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.
  • Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

    Allmänna reglerGeneral rules

Kontakt

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor om jaktområdet eller allmänna frågor om jakt.

Telefon: 0771-787 100
Skicka e-post till Kundcenter

Frågor om bokning och betalning
Vid frågor om bokning och betalning, kontakta vår officiella leverantör By Nordiq så hjälper de dig.
Call center: 0411 – 23 66 00 
Skicka e-post till By Nordiq

Generella bokningsvillkor

WeHunt

Du som jagar på Sveaskogs marker kan ta del av uppladdade kartor med gränser i appen WeHunt.

Läs mer om samarbetet mellan WeHunt och Sveaskog

Hitta hit