Jaktkort småvilt Nordmaling

Du kanske vill jaga med trädskällare, bedriva jakt på hare eller uppleva en spännande vinterjakt på skogsfåglar som tjäder och orre. På jaktmarken Västansjöliden väljer du själv hur du vill lägga upp din jaktdag efter småvilt.

Köp jaktkort småvilt

  

Om området

Ett cirka 640 hektar stort område bestående av barrskog med mycket yngre skog. Jaktmarken är kuperad och har ett bra vägnät. Området ligger ca 6 km söder om byn Norrfors i Ångermanland och 4 mil nordväst om Nordmaling.

Under tiden för älgjakt SKA småviltjägare kontakta älgjaktlaget före påbörjad jakt. Kontaktperson älgjaktlag: Västansjö Jaktklubb 070-311 57 77.

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Västerbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

Objektsnummer i WeHunt: 202198.

Hitta hit

  

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.