Jaktkort småvilt Hornslandet

Hornslandet är en halvö i Bottenhavet som präglats av brand, och består i huvudsak av talldominerad skog med stort lövinslag. Området erbjuder god jakt efter hare och räv, men även skogsfågel och sjöfågel.

OBS! Från januari 2022 kommer det att finnas ren i området.

Området är på cirka 7 400 hektar och ligger öster om Hudiksvall i Gävleborgs län. Vid frågor och information om området, kontakta Mikael Wallén 0730-98 39 61. Objektsnummer i WeHunt: 206628.

Sveaskog erbjuder även möjlighet att lösa ett speciellt kort för säl i området.

Jaktkortet medger ej rätt till jakt efter rådjur.

Köp jaktkort småvilt

  

Hitta hit

  

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Villkor

  • Alla jägare ska kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal förordnad jakttillsynsman samt tjänsteman inom Sveaskog. Du ombeds därför att ange ett mobilnummer vid bokningen där vi kan nå dig under jaktdagen för att kontrollera ovan nämnda.
  • Så betalar du statligt jaktkort
  • Att resa med skjutvapen (från Norge eller annat EU-land)

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.