Jaktkort småvilt Stora Stenträsket

Jaktmarken Stora Stenträsket i Norrbottens skogar lockar till härliga jaktdagar efter småvilt. Ensam, med hund eller i sällskap väljer du hur du vill lägga upp din jaktdag - lockjakt på räv, spännande toppjakt på skogsfågel, drevjakt på hare eller kanske rentav jakt på mård.

Köp jaktkort småvilt

Objektsnummer i WeHunt: 203280.

Om  området

Ett ca 2 060 hektar stort område med varierande terräng som domineras av tallskog och en hel del gallringsskog. Området är sammanhängande med ett bra utbyggt skogsbilvägsnät och ligger ca 60 km nordöst om Boden och 70 km sydväst om Överkalix.

Under tiden för älgjakt SKA småviltjägare kontakta älgjaktlaget före påbörjad jakt. Kontaktperson älgjaktlag: Staffan Norberg, tel 070-311 55 95.

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Norrbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

 

Hitta hit

  

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.