Jaktkort småvilt Ängesån

Du väljer själv hur du vill lägga upp din jaktdag på marken Ängesån norr om polcirkeln – här finns möjlighet att jaga småvilt som hare, räv, mård och skogsfågel. I viss mån finns även chans till jakt på bäver i Ängesåns biflöden.

Köp jaktkort småvilt

Om området

Småviltsjakt på ca 3 100 hektar, fördelat på två områden, Kungsbäcken och Lansjärv. Marken har varierande topografi och präglas av brukad kulturskog, bestående huvudsakligen av barrskog i Ängesåns dalgång. Området är sammanhängande med ett bra utbyggt skogsbilvägsnät och ligger ca 50 km nordväst om Överkalix.

Under tiden för älgjakt SKA småviltjägare kontakta älgjaktlaget före påbörjad jakt. Kontaktperson älgjaktlag: Linkavaara (västra delen), Eva-Maria Rane, tel 08-661 49 48, 070-484 85 24. Palojäkälämaa (östra delen), Tomas Bjälmsjö, tel 0926-779 17, 070-234 59 54.

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Norrbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

Objektsnummer i WeHunt för Kungsbäcken (203276) och för Lansjärv (203278).

Priser

  • 200 SEK per vuxen och dag
  • 100 SEK per ungdom och dag

Ingår i priset: Jaktkort småvilt för området

Period: Hela året

Ungdomspris gäller för dig som ännu inte fyllt 26 år. På området säljs max 10 dagkort per dag.

Är du intresserad av att lösa årskort? Kontakta Marcus Jatko, jakt- och klövviltsansvarig.

Bag limit

Baglimit gäller för samtliga av följande skogsfågelarter, oavsett kön.

Tjäder, orre och järpe: max 2 st fåglar per dygn.

Ripa: max 6 st fåglar per dygn.

Villkor

  • Alla jägare ska kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal förordnad jakttillsynsman samt tjänsteman inom Sveaskog. Du ombeds därför att ange ett mobilnummer vid bokningen där vi kan nå dig under jaktdagen för att kontrollera ovan nämnda.
  • Så betalar du statligt jaktkort
  • Att resa med skjutvapen (från Norge eller annat EU-land)

Allmänna regler

  • Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.
  • Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

    Allmänna reglerGeneral rules

Kontakt

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor om jaktområdet eller allmänna frågor om jakt.

Telefon: 0771-787 100
Skicka e-post till Kundcenter

Frågor om bokning och betalning
Vid frågor om bokning och betalning, kontakta vår officiella leverantör By Nordiq så hjälper de dig.
Call center: 0411 – 23 66 00 
Skicka e-post till By Nordiq

Generella bokningsvillkor

WeHunt

Du som jagar på Sveaskogs marker kan ta del av uppladdade kartor med gränser i appen WeHunt.

Läs mer om samarbetet mellan WeHunt och Sveaskog

Hitta hit