Jaktkort småvilt Ängesån

Du väljer själv hur du vill lägga upp din jaktdag på marken Ängesån norr om polcirkeln – här finns möjlighet att jaga småvilt som hare, räv, mård och skogsfågel. I viss mån finns även chans till jakt på bäver i Ängesåns biflöden.

Köp jaktkort småvilt

  

Om området

Småviltsjakt på ca 3 100 hektar, fördelat på två områden, Kungsbäcken och Lansjärv. Marken har varierande topografi och präglas av brukad kulturskog, bestående huvudsakligen av barrskog i Ängesåns dalgång. Området är sammanhängande med ett bra utbyggt skogsbilvägsnät och ligger ca 50 km nordväst om Överkalix.

Under tiden för älgjakt SKA småviltjägare kontakta älgjaktlaget före påbörjad jakt. Kontaktperson älgjaktlag: Linkavaara (västra delen), Eva-Maria Rane, tel 08-661 49 48, 070-484 85 24. Palojäkälämaa (östra delen), Tomas Bjälmsjö, tel 0926-779 17, 070-234 59 54.

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Norrbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

Objektsnummer i WeHunt för Kungsbäcken (203276) och för Länsjärv (203278).

Hitta hit

  

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.