Jaktkort småvilt Skellefteå

Inom jaktmarken Vidmyrliden kan du på egen hand bedriva jakt på småvilt som skogsfågel och hare. Jaga med trädskällare eller driva hare – i områdets skogslandskap står det dig fritt att välja hur du vill lägga upp en spännande och upplevelserik jaktdag.

Köp jaktkort småvilt

  

Om området

Ett område på 1 300 hektar som domineras av barrskog samt yngre skog. Här finns också mycket inslag av myrmark. Inom området finns tillgång till bra vägnät. Vägar i området plogas inte under vintern varvid det är ca 2-7 km in till marken från farbar väg. Jaktmarken ligger ca 80 km sydväst om Skellefteå och 80 km norr om Umeå.

Under tiden för älgjakt SKA småviltjägare kontakta älgjaktlaget före påbörjad jakt. Kontaktperson älgjaktlag: Torbjörn Lövbom, tel 0914-103 26, 070-693 39 67, 0910-74 01 17, e-post torbjorn.lovbom@telia.com

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Västerbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

Rådjur får inte fällas.

Objektsnummer i WeHunt: 202197.

Hitta hit

  

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.