Jaktkort småvilt Burma, Jokkmokk

På den 4 900 hektar stora jaktmarken Burma kan du på egen hand jaga småvilt som skogsfågel eller hare i Lapplands vildmark. Här jagar du i den varierande terrängen - ensam, med hund eller i sällskap.

Köp jaktkort småvilt

  

Om området

Området karakteriseras av torra tallmarker och domineras till relativt stor del av ungskog. Det är ett kuperat område med många småtjärnar. Småviltet på området är både skogsfågel och hare. Fjolåret var ett bra fågelår för främst orre och tjäder.

Burmaområdet ligger i Jokkmokk kommun, norr om väg 45 mellan Moskosel och Kåbdalis, det gränsar i söder till kommungränsen mot Arvidsjaur och i nordost mot Sikån. Tillgängligheten utgörs av väg 45 som går längs hela sydöstra kanten, några skogsbilvägar som går in i området, samt Tiellejaurvägen som skär rakt igenom. Boende av olika karaktär finns till exempel i Arvidsjaur och Jokkmokk. Burmaområdet kan nås via flyg till Luleå, Jokkmokk eller Arvidsjaur och sedan vidare med bil. Även alternativ med tåg och buss finns.

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Norrbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

Objektsnummer i WeHunt: 300046

Hitta hit

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.