Jaktkort Burma, Jokkmokk

Jaktkort Burma, Jokkmokk

På den 4 900 hektar stora jaktmarken Burma kan du på egen hand jaga småvilt som skogsfågel eller hare i Lapplands vildmark. Här jagar du i den varierande terrängen - ensam, med hund eller i sällskap.

Fram till 28 februari utfodrar samebyn renar i området, undvik därför att jaga i det streckade området på kartan. Vänligen nyttja den övre delen av området vid jakt.

 

Köp jaktkort

  

Om området

Området karakteriseras av torra tallmarker och domineras till relativt stor del av ungskog. Det är ett kuperat område med många småtjärnar. Småviltet på området är både skogsfågel och hare. Fjolåret var ett bra fågelår för främst orre och tjäder.

Burmaområdet ligger i Jokkmokk kommun, norr om väg 45 mellan Moskosel och Kåbdalis, det gränsar i söder till kommungränsen mot Arvidsjaur och i nordost mot Sikån. Tillgängligheten utgörs av väg 45 som går längs hela sydöstra kanten, några skogsbilvägar som går in i området, samt Tiellejaurvägen som skär rakt igenom. Boende av olika karaktär finns till exempel i Arvidsjaur och Jokkmokk. Burmaområdet kan nås via flyg till Luleå, Jokkmokk eller Arvidsjaur och sedan vidare med bil. Även alternativ med tåg och buss finns.

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Norrbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området.

Hitta hit

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Priser

  • 150 SEK per vuxen och dag
  • 90 SEK per ungdom och dag

Ingår i priset: Jaktkort för området

Period: Jan, feb, aug, sep, okt, nov, dec

Ungdomspris gäller för dig som ännu inte fyllt 26 år.
På området säljs max 10 dagkort per dag.

Bag limit

  • Baglimit gäller för samtliga av följande skogsfågelarter, oavsett kön. Tjäder, orre och järpe, max 2 st fåglar per dygn. Ripa, max 6 st fåglar per dygn.

Villkor

  • Alla jägare ska kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal förordnad jakttillsynsman samt tjänsteman inom Sveaskog. Du ombeds därför att ange ett mobilnummer vid bokningen där vi kan nå dig under jaktdagen för att kontrollera ovan nämnda.
  • Så betalar du statligt jaktkort
  • Att resa med skjutvapen (från Norge eller annat EU-land)

Kundcenter

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor om jaktområdet eller allmänna frågor om jakt.

Frågor om bokning och betalning
Vid frågor om bokning och betalning, kontakta vår officiella leverantör By Nordiq så hjälper de dig.
Call center: 0411 – 23 66 00 
Skicka e-post till By Nordiq

Generella bokningsvillkor