Jaktkort småvilt Arjeplog

Jaktmarken Ståkke i Lappland lockar till härliga jaktdagar på stora vidder. Ströva fritt eller glid fram på skidor i vildmarken på jakt efter småvilt som tjäder, orre, järpe och hare – du väljer själv. Du jagar från kalfjället ner i skogslandskapet - ensam, med hund eller i sällskap.

Köp jaktkort småvilt

 

Om området

Vidsträckt och relativt kuperat område om cirka 16 000 hektar med obrukad barrskog, framförallt i de nordvästra delarna samt inom naturreservatet Ståkke-Bårgå. Jaktmarken sträcker sig från kalfjället och nedåt. Området domineras av tallskog och här finns inslag av myrmark och sjöar. Stora delar av området ligger i väglöst land. Genomfartsväg finns. En del ungskog närmast väg. Området ligger ca 55 km nordväst om Moskosel.

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Norrbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området. 

Objektsnummer i WeHunt: 202199

OBS! Under tiden för älgjakt SKA småviltjägare kontakta älgjaktlagen före påbörjad jakt. Kontaktperson älgjaktlag: Anders Gustafsson, tel 070-595 96 58 och Carina Johansson, tel 070-675 92 47. Det är två älgjaktslag på området och därför behöver ni ringa bägge kontaktpersonerna.

Priser

  • 200 SEK per vuxen och dag
  • 100 SEK per ungdom och dag

Ingår i priset: Jaktkort småvilt för området

Period: Hela året

Ungdomspris gäller för dig som ännu inte fyllt 26 år. På området säljs max 10 dagkort per dag.

Är du intresserad av att lösa årskort? Kontakta Marcus Jatko, jakt- och klövviltsansvarig.

Bag limit

Baglimit gäller för samtliga av följande skogsfågelarter, oavsett kön.

Tjäder, orre och järpe: max 2 st fåglar per dygn.

Ripa: max 6 st fåglar per dygn.

Villkor

  • Alla jägare ska kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal förordnad jakttillsynsman samt tjänsteman inom Sveaskog. Du ombeds därför att ange ett mobilnummer vid bokningen där vi kan nå dig under jaktdagen för att kontrollera ovan nämnda.
  • Så betalar du statligt jaktkort
  • Att resa med skjutvapen (från Norge eller annat EU-land)

Allmänna regler

  • Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.
  • Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

    Allmänna reglerGeneral rules

Kontakt

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor om jaktområdet eller allmänna frågor om jakt.

Telefon: 0771-787 100
Skicka e-post till Kundcenter

Frågor om bokning och betalning
Vid frågor om bokning och betalning, kontakta vår officiella leverantör By Nordiq så hjälper de dig.
Call center: 0411 – 23 66 00 
Skicka e-post till By Nordiq

Generella bokningsvillkor

WeHunt

Du som jagar på Sveaskogs marker kan ta del av uppladdade kartor med gränser i appen WeHunt.

Läs mer om samarbetet mellan WeHunt och Sveaskog

Hitta hit