Jaktkort småvilt Arjeplog

Jaktmarken Ståkke i Lappland lockar till härliga jaktdagar på stora vidder. Ströva fritt eller glid fram på skidor i vildmarken på jakt efter småvilt som tjäder, orre, järpe och hare – du väljer själv. Du jagar från kalfjället ner i skogslandskapet - ensam, med hund eller i sällskap.

Köp jaktkort småvilt

  

OBS! Under tiden för älgjakt SKA småviltjägare kontakta älgjaktlagen före påbörjad jakt. Kontaktperson älgjaktlag: Anders Gustafsson, tel 070-595 96 58 och Carina Johansson, tel 070-675 92 47. Det är två älgjaktslag på området och därför behöver ni ringa bägge kontaktpersonerna.

Om området

Vidsträckt och relativt kuperat område om cirka 16 000 hektar med obrukad barrskog, framförallt i de nordvästra delarna samt inom naturreservatet Ståkke-Bårgå. Jaktmarken sträcker sig från kalfjället och nedåt. Området domineras av tallskog och här finns inslag av myrmark och sjöar. Stora delar av området ligger i väglöst land. Genomfartsväg finns. En del ungskog närmast väg. Området ligger ca 55 km nordväst om Moskosel.

Här finns av naturen varierad tillgång på de arter som normalt förekommer i Norrbottens skogar. Lågt rovdjurstryck. Nedlagt vilt tillfaller jägaren utan tillkommande avgifter. Ren kan förekomma på området. 

Objektsnummer i WeHunt: 202199

Hitta hit

Allmänna regler

Att vara jägare hos Sveaskog innebär att du tar på dig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med stor respekt för det vilda, vår lagstiftning och villkoren i våra upplåtelser. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska Jägarreglerna.

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att du kontrollerar aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga då jakttiderna varierar mellan arterna och geografiskt i landet samt tar del av de Allmänna reglerna.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.