Ekopark Tranuberget - den stenrika ekoparken

Välkommen att vandra långt över böljande skogsklädda berg, i tallarnas steniga rike. Mellan bergen blänker mängder av små tjärnar, och vattendrag med hoppande öring. Plötsligt kommer du in i en frodig granskog, där den hemlighetsfulla orkidén skogsfru dyker upp i mossan.

Typiskt för Ekopark Tranuberget är steniga, lavklädda tallmarker, där tallarna växer långsamt och blir härdade av bränder. Men här finns också örtrika granskogar, gamla sälgar och sprittande vatten.

Blommande oaser

Här och där byts de karga tallmarkerna mot frodig granskog, med orkidéer som skogsfru och guckusko. Det beror på stråk av rikare berggrund med kalk och grönsten. Ur den tjocka mossan tittar också sällsynta svampar fram, som violettrandad spindling och svartfjällig musseron.

Brandens landskap

Skogsbränder var en del av urskogslandskapet och är fortfarade livsviktiga för många djur och växter. Elden har lämnat spår i hela ekoparken, från 1600-talet och senast 2005. Som mest finns det spår av fem bränder i en och samma tall. Det är så kallade brandljud, avlånga öppningar i barken.

Boplatser från stenåldern

Stora mängder av avslagna stenflisor, skrapor och en gammal pilspets har hittats längs Skärvagsjöns och Guttusjöns stränder. Därför kan vi vara ganska säkra på att stenålderns människor satt här och blickade ut över vattnet om kvällarna. Söder om Guttusjön finns fångstgropar från forna dagars jakt på älg och vildren.

Snabba fakta

Invigd
2012
Storlek
9 033 hektar.
Läge
En mil nordväst om Idre i Dalarna.
Missa inte
Utsikten från Tranubergets två toppar, anisdoften av doftticka och de mäktiga gammeltallarna.
Tips på aktiviteter
Vandring, fiske och viltspårning.
Intressanta arter
Kungsörn, lodjur och reliktbock.

Hitta hit

Zooma i kartverktyget för att hitta till ekoparken. 

Kontakta oss

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor.
Tel: 0771-787 100
Skicka e-post till kundcenter