Ekopark Ovansjö - jätteaspar, flodpärlmusslor och vildmarksliv

Ekopark Ovansjö ligger två mil nordväst om Sandviken och tillhör de nordligaste bergslagsskogarna. I Bergslagens länge brukade skogar är Ovansjö unikt genom den stora mängden gamla träd som finns kvar. Här står talljättar på uppemot 600 år och många grova gammelaspar. 

Från någon av Ekopark Ovansjös många bergstoppar kan du se ut över riktiga storskogar med gott om knotiga gammeltallar. Många av tallarna är över 400 år och bär spår av flera bränder. Sådana träd har blivit sällsynta och de är viktiga till exempel som boträd för rovfåglar. I gamla tallstubbar häckar slaguggla och kring granarna lämnar den tretåiga hackspetten sina ringformade hackmärken.

Brand ger löv

Gamla träd och lövträd är de stora bristvarorna i dagens skogslandskap, och just detta finns det gott om i Ekopark Ovansjö. I hela området står aspar, sälgar och björkar spridda. Sveaskog planerar att genomföra naturvårdsbränder i området för att gynna lövträd och tall.

Rika vatten

Ekoparkens värden finns inte bara i skogen utan också i det glittrande vattensystemet. I Mörtsjöbäcken finns ett av länets största förekomster av den hotade flodpärlmusslan. Öring och bäckröding slår i småbäckarna, och i lite större vatten simmar uttern. Både sjöar och bäckar är mycket populära bland fiskare.

Gamla spår

Människor har präglat Ovansjös skogar under lång tid och här finns spår av både järnbruk, fäboddrift och gammal folktro. Spännande platser att besöka är den gamla tandvärkstallen och Ronkasuokällan, där det sägs ligga en silverkista på botten.

Snabba fakta

Invigd
2008
Storlek
3315 hektar, varav 3053 hektar är produktiv skogsmark
Läge
Två mil nordväst om Sandviken.
Missa inte
Jägarstugan, Tandvärkstallen och Ronkasuokällan.
Tips på aktiviteter
Vandring, jakt och fiske
Intressanta arter
Skogsfru, flodpärlmussla, rosenticka

Hitta hit

Zooma i kartverktyget för att hitta till ekoparken. 

Kontakta oss

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor.
Tel: 0771-787 100
Skicka e-post till kundcenter