Se och göra

I Ekopark Ovansjö vandrar du längs natursköna leder eller prövar fiskelyckan i någon av de många sjöarna. Här finns mycket att se och upptäcka.

Vandring och vildmarksliv

Gästrikeleden passerar genom ekoparken och du kan följa den till toppen av Kungsberget. En fin led går också från Jägarstugan till Östbergsmurens naturreservat. Vid Jägarstugan finns ett naturmuseum, grillplats och övernattningsmöjligheter. För mer information om övernattning och upplevelser, kontakta Jägarstugan.

Vinterturer

Närheten till Kungsbergets skidanläggning gör att det finns preparerade längdskidspår genom ekoparken. Då går det också att åka skoter längs en markerad led, med övernattningsmöjligheter i Sandvikens skoterklubbs stuga.

Fiske

Ekoparkens många fina fiskevatten gör den till ett populärt besöksmål för fritidsfiskare. I bäckarna finns både öring och bäckröding och i några av sjöarna finns inplanterade fiskebestånd. Fiskekort går att köpa bland annat i Swahns närbutik och centrumkiosken i Järbo, och Sportimport i Sandviken.

Jakt

I ekoparken är det särskilt viktigt med en ansvarsfull reglering av viltstammarna både ur miljö- och produktionssynpunkt. Jaktlagen har därmed stort ansvar för att reglera viltstammarnas storlek i relation till mängden viltskador och viltfoder i landskapet. Jakten inom Ekopark Ovansjö arrenderas av lokala jaktlag.

Sevärdheter

 1. Jägarstugan är en bra startpunkt, med information om ekoparken och ett naturmuseum där du kan lära dig mer om Ovansjös geologi, flora, fauna och kulturhistoria. Här finns fina grillplatser och övernattningsmöjligheter. Området kring Jägarstugan är även anpassat för funktionshindrade. 
 2. Österbergsmuren är ett urskogslikt naturreservat. Skogen hör till den äldsta i landskapet och här finns ovanligt gott om fallna granar, högstubbar och torrträd. Detta gör att många sällsynta och hotade arter trivs. Reservatet är handikappsanpassat genom en lång ramp över stock och sten. 
 3. Tandvärkstallen vid Myrbo fäbodar har minst 500 år på nacken. Ända in på 1900-talet satte människor sin tro till dess helande kraft. Den som hade tandvärk satte en spik eller sticka mot den onda tanden och slog sedan in stickan i tallen. Trädet tog nu på sig tandvärken och höll kvar den. 
 4. Holmsjöns huggarförläggning ligger vackert belägen vid sjön Holmsjön. Den är ett minne från tiden då skogsarbetarna bodde kvar i skogen. Huggare och hästkörare använde kojorna ända fram till slutet av 1960-talet. Här finns också informationstavlor om ekoparken. 
 5. Grävna knippan är ett naturreservat med en av Gästriklands finaste naturskogar, trots att den bär tydliga spår av skogsbruk. Reservatet ligger i starkt kuperad terräng med en mindre bäckravin i norr och en markerad åsrygg längs reservatets södra kant. 
 6. Domänreservatet Sörjabäcken blev skyddat 1985 för att ge en bild av den mäktiga gamla barrblandskog som tidigare var vanlig i kronoparken. Reservatet är lättillgängligt med flera fina stigar. 
 7. Ronkasuokällan. Enligt gammal sägen finns en silverkista på källans botten som kommer upp till ytan varje midsommarnatt. Det är naturligtvis frestande för lycksökare att ta upp kistan men det är inte så lätt. Den som är ute i ett sådant ärende får inte säga ett ord och inte heller skratta, även om man blir vittne till de mest underliga ting. Det enda som är säkert är att källan bjuder på friskt, klart vatten för alla vandrare. 
 8. Kungsberget är inte bara ett värdefullt fritidsområde – det har också höga naturvärden. Bergets sydostsluttning har en mycket artrik flora med många sydliga växter, så kallade värmetidsrelikter. Dit hör kungsljus, springkorn och hassel. Ett tiotal hotade gammelskogsarter, främst mossor och lavar, växer också i sluttningen. I samma område finns även en rik snäckfauna. 
 9. Storgranen som står nära skogsbilvägen Härnspåret är ett imponerande träd. Den är omkring 230 år gammal, 30 meter hög och har en omkrets på 2,8 meter. 
 10. Styggberget är en fin utsiktsplats där man under gynnsamt väder kan se ända ut till kusten. Väljer man vägen uppför bergets östsida väntar en svår men spännande klättring mellan stora block. Det finns också en enklare väg från bergets södra kant, längs ett fint klapperstensfält. 
 11. Gästrikeleden är en 27 mil lång vandringsled runt Gästrikland. Den kommer in söderifrån i ekoparken, passerar fäbodvallen Långbodarna, Styggberget och går vidare upp till Kungsberget. 
 12. Klysnedammens brandfält uppstod 1993 när ett 6 hektar stort skogsområde brann. Det lämnades därefter för fri utveckling och är ett bra exempel på skogens liv efter en brand. Brandfält kommer att bli vanligare inom ekoparken genom så kallade naturvårdsbränningar. 
 13. Skoterleden som går genom ekoparken är del av ett skoterledsnät i Gävleborgs län. För den som vill övernatta på färden finns enkel övernattningsstuga söder om Långbodarna.

Visste du att...

 • Enligt en gammal sägen finns det en silverkista på Ronkasuokällans botten som kommer upp till ytan varje midsommarnatt. 
 • Det är naturligtvis frestande för lycksökare att ta upp kistan men det är inte så lätt. Den som är ute i ett sådant ärende får inte säga ett ord och inte heller skratta, även om man blir vittne till de mest underliga ting. 

Vandringslederna

Det kan vara svårt att hitta till en del av sevärdheterna eftersom vandringslederna inte är i ett bra skick och inte alltid är uppmärkta. Upprustning av vandringslederna är planerad att genomföras.

Får man grilla och tälta?

 • I Sveaskogs ekoparker gäller den svenska allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som ger oss alla rätten att röra oss fritt i skog och mark, så länge vi tar hänsyn till natur och djurliv. Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Du får gärna tälta något dygn, plocka blommor, svamp och bär. Du får även elda om det inte föreligger någon brandrisk. Glöm inte att släcka ordentligt efteråt! Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.
 • I de områden av Ekoparken som är naturreservat gäller särskilda regler för friluftslivet. Mer information om vad man får göra eller inte göra finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida