Bra att veta

Här hittar du information och länkar som kan vara bra.

Övernattning

Möjlighet till natthamn finns i sjöarna. Längs kanalen finns ett antal bryggor man kan lägga till vid - Gravudden, Hällby, Kvarnsjön och Notholmen. I Kvarnsjön finns badplats med badhytt och toalett. Vid Gravudden finns tältplats med toalett. De bästa övernattningsplatserna är gästhamnarna. Gästhamn finns vid Hjälmare docka. Om ni planerar att övernatta vid en brygga vid någon sluss eller bro så är det bra om ni rådgör med slussvakten innan.

Väntetid

Kortare väntetider kan förekomma vid hög trafik. Samma slussvakt sköter flera slussar. Slussvakten avgör vid behov i vilken ordning båtarna ska gå in i slussen, för att utnyttja utrymmet i slussen på bästa sätt. Yrkestrafik har företräde vid slussarna. Vid åskväder avbryts eller senareläggs slussningen p.g.a. säkerhetsskäl.

Bad

Bada gärna i kanalen men för din egen säkerhet så är det inte tillåtet att bada närmare än 30 m från slussar och broar, detta p.g.a. de kraftiga strömmar som bildas när en sluss töms eller fylls.

Drivmedel

Örebro småbåtshamnen, bensin/diesel, tillfälliga öppettider. Kungsör, Mälaren – ca 500 m till mack, medtag dunk. Kvicksund, Sjömacken Båt-Sam, tel 016-35 47 85

Sjöräddning

Ring alltid 112 vid larm.

Skada

Skulle du råka ut för en skada och hävda skadeståndsanspråk mot Hjälmare Kanal AB, vilket regleras genom försäkringsbolag, måste du omgående kontakta slussansvarig. Du måste stanna kvar på skadeplatsen och skriftligen ge din version av det inträffade genom att fylla i en skadeanmälan. I övrigt sker all resa på båtägarens egen risk. Samtliga båtar som trafikerar Hjälmare kanal ska ha minst ansvarsförsäkring.

Slussning

För att ta en båt genom slussarna krävs minst en sjövan person ombord. Slussvakten leder arbetet och sköter själva slussningen. För båtar bredare än tre meter öppnas båda portarna, vilket medför att någon i besättningen bör vara behjälplig vid slussningen. Fendrar behövs som skydd mot slussväggar och intilliggande båtar. Båten förtöjs med för- och aktertamp enligt anvisningar från slusspersonalen. När vattennivån höjs, tas linorna ”hem”. Vid färd i motsatt riktning ger man efter på linorna när vattennivån sjunker. Självklart ska alla i båten ha flytväst.