Se och göra

Naturen runt kanalen erbjuder vackra naturupplevelser i en gammal kulturbygd med naturstigar, ekalléer och badplatser. 

Öppna landskap och skogklädda berg

I norr går kanalen genom ett flackt jordbrukslandskap för att söder om Kvarnsjön ändra karaktär till skog som kantar Bergskanalens bägge sidor. Norr om Värhulta bro öppnar sig landskapet igen och förblir öppet ända fram till Hjälmaren. Floran liksom landskapet är till stor del påverkad av kanalens historia. Där kanalen går genom öppet landskap kantas stora delar av den av en vacker allé av stora ekar och lärkträd, planterade för att förse kanalen med virke till slussreparationer och båtbygge. Skogarna kring kanalen är främst barrskog och här trivs både bär och svamp.

Sällsynta arter

Faunan är rik och varierad. Lodjur och kronhjort är sällsynta men finns i området. Mer vanligt är vilt som älg och rådjur, men även bäver kan ses i kanalen. Uttern är en ovanlig gäst men kan dyka upp vid kanalens södra del. Bland kanalens karakteristiska fåglar finns gråhäger, strömstare, brunand, fiskegjuse och har man tur kan man få se en skymt av kungsfiskaren som bygger bo i branta sandiga strandbankar. Här trivs även vackra fjärilar och sällsynta sländor som till exempel spetsfläckad trollslända.

Fiska

Kanalen bjuder på goda fiskemöjligheter. Här fiskar du abborre och gädda, men även ål och gös kan fastna på kroken. Fiskekort köper du här.

Vandra

Passa på att vandra och upplev både natur och kultur längs någon av de vandringsleder som finns i området, lederna är skyltade och tar dig som besökare till några av sevärdheterna utmed kanalen.

Cykla

Från Hjälmare docka utgår en nära sex mil lång markerad cykelled med avstickare till Notholmen där kanalen möter Hjälmaren. Leden ansluter också till Arboga kommuns nät av cykelleder.

Paddla

Hjälmare kanal lämpar sig även väl för den som i sakta mak vill ta sig fram i kanot. Kanoten lyfts förbi slussarna.

Sevärdheter

Det finns mängder av upplevelser att utforska på och runt kanalen. En bra utgångspunkt är besökscentrum vid Hjälmare docka där det bland annat finns en utställning om kanalen, dess historia och omgivningar.