Det första jaktlaget

Med satsningen Det första jaktlaget erbjuder Sveaskog ett komplement till jägarexamen som ska stärka nya jägares kunskaper och öka deras möjligheter att börja jaga.

Antalet jägare i Sverige ökar igen efter ett antal år med en nedåtgående trend. Ett glädjande trendbrott är att allt yngre personer börjar jaga, och att en allt större andel är kvinnor. Nya jägare tar ofta sin jägarexamen i form av en snabbutbildning där de läser in den teoretiska delen på webben via Jägarförbundets jägarexamen online. Och genomför de praktiska momenten som vapenhantering och skytteprov med en instruktör. Ett bra, enkelt och modernt sätt att lära sig jaga.

Men vid självstudier och kort praktisk övning finns en risk att det brister när det gäller säkerhet. Etikfrågor, den allmänna inställningen till jakt och hur man tar tillvara de djur man fäller är andra saker som kan vara svåra att tillgodogöra sig genom en webbutbildning. Många nya jägare saknar också en naturlig koppling till skog, natur, jakt och vilt.

Med den här satsningen vill Sveaskog ge fler nya jägare möjligheten att komma in i ett jaktlag och få börja jaga samtidigt som den bidrar till att vi får en ansvarstagande och välutbildad jägarkår.

Praktik och etik

Det första jaktlaget är ett komplement till jägarexamen och innebär att Sveaskog bildar ett antal jaktlag på vår egen mark. I jaktlagen erbjuds plats för nyblivna jägare, primärt ungdomar, som inte har någon naturlig koppling in i något annat jaktlag. Jakten genomförs med erfarna jaktledare och har fokus på:

  • Det praktiska genomförandet
  • Etik
  • Tillvaratagandet