Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Vägar

Vägar

Sveaskog är Sveriges största enskilda väghållare med mer än 4 000 mil väg.

Vägarna bidrar till att göra skogsråvara tillgänglig året om, oavsett vädersituation. De gör också skogarna mer tillgängliga för andra verksamheter såsom rennäring och turism liksom för jägare och naturintresserad allmänhet. Vi är därför måna om att våra skogsbilvägar ska vara öppna.

Sveaskogs vägnät

På Sveaskogs marker finns idag mer än 5 000 mil väg. Av dessa är drygt 4 000 mil våra egna vägar och samfälligheter där Sveaskog ingår. Resten är allmän väg.

Sveaskog satsar årligen stora summor på att underhålla och anlägga nya vägar. Det gör vi för att kunna bedriva ett effektivt skogsbruk. Med ett tätare vägnät skapar vi en effektivare tillgänglighet till virket. Därigenom kan vi minska transportkostnaderna. Med fler och bättre skogsbilvägar minskar även terrängtransporterna för skotare som kör virket från avverkningsplatsen till skogsbilväg. Det gynnar miljön på flera sätt. Dels genom mindre markskador, dels genom lägre drivmedelsförbrukning eftersom en lastbil drar mindre diesel än en skotare.

Förutom skogsbruket och våra entreprenörer, drar näringslivet och andra skogsägare fördel av bra skogsbilvägar. Våra skogsvägar är också öppna för allmänheten. De underlättar därmed för fritidshusägare, jägare, bärplockare och friluftsmänniskor att komma ut i skog och mark. 

Nybyggnation och underhåll

Sveaskog satsar årligen mer än 200 miljoner kronor på att underhålla och anlägga nya vägar.

Till grund för beslut om väginvesteringar har Sveaskog ett vägregister och en långsiktig vägnätsplan som beskriver behovet och kostnaderna över tiden av vägbygge, drift och skötsel av vägarna.

Att anlägga en ny väg tar i genomsnitt tre år. Först ska den planeras och kostnadsberäknas och sedan ska genomförandet handlas upp via anbud. För att utföra arbeten på skogsbilvägarna anlitar Sveaskog entreprenörer. Dels maskinentreprenörer med sina anläggningsmaskiner för underhåll av de befintliga vägarna samt grovbrytning och färdigställning av nya vägar, dels åkerier som plogar och transporterar grus. 

Effektivare fordon (CTI)

Sveaskog har deltagit i ett projekt om CTI, Central Tyre Inflation. Med CTI kan föraren av ett virkesfordon under färd variera däcktrycket. Det gör att fordonen kan köra på sämre vägar med ett mindre slitage som följd. Förarna får även en tystare arbetsmiljö i bilarna.

Sveaskog har beställt ett antal CTI-fordon och den första lastbilen är i drift i Norrbotten sedan augusti 2008. Vi räknar med att de stora ekonomiska vinsterna ligger i lägre kostnader för nybyggnation och underhåll av skogsbilvägarna samt lägre kostnader för virkeslager i skog och vid industrin.

Investeringen innebär att vi kan komma åt virkesvolymer där en väginvestering inte är motiverad. Just i Norrbotten finns många allmänna vägar med nedsatt bärighet och många enskilda vägar blir oframkomliga med traditionella lastbilar under tjällossning och perioder med mycket regn. Med CTI-fordon kan vi köra virkestransporter även på dessa vägar. Spårbildningen på vägarna blir också väsentligt mindre.

CTI-systemet utvecklades i Kanada. Tekniken består av en kompressor som pumpar in och ut luft i däcken efter förarens instruktioner. En monitor i lastbilshytten ger föraren överblick över däcktrycket.