Fakturera Sveaskog

Här hittar du fakturaadresser och organisationsnummer, samt information om elektronisk faktura.

För att du ska få betalt i rätt tid är det viktigt att du anger beställarens referensnummer på fakturan. Det gäller oavsett på vilket sätt du skickar din faktura till oss. Fakturor som inte innehåller referensnummer eller fel referensnummer, har fel adress eller fel företagsnamn kommer lämnas ohanterade.

Sveaskog tillämpar 30 dagars betalning. 

För leverantörer

Som leverantör kan du skicka din faktura till oss på tre olika sätt. 

1. Skicka E-faktura

Sveaskog Förvaltnings AB har elektroniska fakturor som förstahandsval med framtida mål att det ska vara det enda leveranssättet av fakturor. Vår målsättning är att minska kostnaderna både för oss som företag och för våra leverantörer. Därtill kortar vi behandlingstiden, minskar risken för felaktig betalning och förbättrar fakturakvaliteten.

E-fakturaadress (GLN)

Bolagsnamn

Organisationsnr

GLN-nummer

Peppol-ID

Sveaskog Förvaltnings AB 556016-9020 7365560169028 0007:5560169020
Hjälmare Kanal AB 556002-4472 7365560024471 0007:5560024472
Sveaskog Finans AB 559299-6861 7365592996869 0007:5592996861
Sveaskog Timber AB 556000-1074 7365560001076 0007:5560001074
Ersättningsmark i Sverige 2 AB 559397-0691 7365593970691 0007:5593970691
Sveaskog AB 556558-0031 7365565580033 0007:5565580031

 

2. Skicka pdf-faktura

INX-nummer@pdf.scancloud.se

För Sveaskog Förvaltnings AB, INX9122-002@pdf.scancloud.se

För övriga bolag, se INX-nummer nedan.

Bifoga fakturan som PDF-fil och endast en fakturafil per e-postfaktura via mail.

 

3. Skicka pappersfaktura

För pappersfaktura:
Bolagsnamn
INX-nummer
831 90 Östersund

För Sveaskog Förvaltnings AB,

Sveaskog Förvaltnings AB
INX9122-002
831 90 ÖSTERSUND
(Orgnr: 556016-9020)

För övriga bolag se nedan.

Bolagsnamn

INX-nummer

Sveaskog Förvaltnings AB INX9122-002
Hjälmare Kanal AB INX9122-006
Sveaskog Finans AB INX9122-003
Sveaskog Timber AB INX9122-005
Ersättningsmark i Sverige 2 AB INX9122-004
Sveaskog AB INX9122-001

 

För entreprenörer

Du som är entreprenörer åt oss kan skicka din faktura till oss via Entreprenörsfakturering (EFA). EFA är ett verktyg för våra avverknings- och skogsvårdsentreprenörer. Ta kontakt med din kontaktperson på Sveaskog för att komma igång med EFA.